Етикет: демографска криза

Общество

ИПИ за област Габрово: „нови рекорди“ в отрицателния естествен прираст, висок дял на привлеченото население

Габрово е една от областите (заедно с Видин) с най-неблагоприятна демографска картина и през 2020 г. Това сочат данните от изследването „Регионални профили:…

Относителен дял на населението на 65 и повече навършени години към 31.12.2016 г. по области. Източник: НСИ
Общество

НСИ: Продължава застаряването на населението в област Габрово и през 2016 г.

Продължава процесът на застаряване на населението, съобщи Националният статистически институт по отношение на демографската ситуация в страната през 2016 година. Делът на лицата…

Икономика

Габрово няма мащаб да бъде естествен икономически център, но може да бъде успешен център на високи технологии

„Всички сме наясно, че основното предизвикателство, пред което сме изправени, е липсата на хора – от една страна в демографско отношение, а от…