Етикет: демографска криза

Общество

ИПИ за област Габрово: „нови рекорди“ в отрицателния естествен прираст, висок дял на привлеченото население

Габрово е една от областите (заедно с Видин) с най-неблагоприятна демографска картина и през 2020 г. Това сочат данните от изследването „Регионални профили:…

Относителен дял на населението на 65 и повече навършени години към 31.12.2016 г. по области. Източник: НСИ
Общество

НСИ: Продължава застаряването на населението в област Габрово и през 2016 г.

Продължава процесът на застаряване на населението, съобщи Националният статистически институт по отношение на демографската ситуация в страната през 2016 година. Делът на лицата…