Технически университет - Габрово

Форум „Предизвикателства и перспективи пред развитието на Габровска област“ в ТУ – Габрово

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Технически университет - ГабровоРегионален форум „Предизвикателства и перспективи пред развитието на Габровска област“ ще се проведе в Технически университет Габрово на 27 април. Събитието е под патронажа на Николай Сираков, областен управител на Област Габрово. Организатори на форума са Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Териториалната организация на НТС – Габрово, Техническият университет в Габрово и ДНТ – Софийски регион.

РАБОТНА ПРОГРАМА

Дата: 27 Април 2016 г. Начало: 09:00 ЧАСА
Място: ТУ-Габрово, Конферентна зала на Университетската библиотека

9:00 – 10:30 ч.:
Откриване на Форума от доц. Пламен Цанков, Председател на Териториалната организация на НТС-Габрово.
Приветствие от г-н Николай Сираков, Областен управител на Габровска област.
Приветствие от проф. Иван Ячев, Председател на ФНТС в България.
Приветствие от проф. Райчо Иларионов, Ректор на Технически университет – Габрово.

1. „Как да привлечем, задържим и удовлетворим работна сила в активна възраст“ – Николай Сираков, Областен Управител на област
Габрово.
2. „Основни характеристики на икономиката на Габровска област. Перспективи и предизвикателства.“ – Галина Михнева, Изпълнителен
директор на Габровска търговско-промишлена палата.
3. „Отражението на европейските средства в област Габрово и Оперативните програми през периода 2014-2020” – Маринела Събева,
Управител на Областен информационен Център – Габрово.
4. „Дейности и решения предоставяни от ОД „Земеделие“ – Габрово” – Сашко Станчев, Директор на Областна Дирекция „Земеделие“ –
Габрово при Министерство на Земеделието и храните.
5. „Население и демографски процеси в област Габрово през 2015 година” – Георги Цветков, Началник отдел „Статистически изследвания –
Габрово” при ТСБ – Север на Национален статистически институт.

10:30 – 10:50 ч.: К А Ф Е – П А У З А

10:50 – 13:30 ч.: КРЪГЛА МАСА „БИЗНЕС ОРИЕНТИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“
Модератор: Проф. дтн инж. Р. Иларионов

1. „Бизнес ориентирано инженерно обучение“ – проф. дтн инж. Р. Иларионов, Ректор на ТУ-Габрово и проф. д-р инж. А. Александров,
Заместник-ректор „Учебна дейност“ на ТУ-Габрово.
2. „Бизнес ориентирани научни изследвания“ – доц. д-р инж. И. Железаров, Зам. Ректор „Научноизследователска работа“ на ТУ-Габрово.
3. „Титлата Евроинженер – рамка за взаимно признаване и удостоверяване на квалификацията на инженерите“ – д-р инж. Бойко Денчев –
ФНТС.
4. „Бизнесът и средното професионално образование в Габровска област“ – Георги Маринов, Началник на Регионален инспекторат по
образованието – Габрово, Васил Христов – директор на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово и Иван Томев – директор на ПГМЕТ „Ген. Иван
Бъчваров“ – Севлиево.
5. „Мотивация за техническо обучение. Бизнес-ориентирано образование.“ – Николинка Хинкова, Член на борда на директорите на
„Мехатроника“ АД, Директор на Център за професионално развитие към „Мехатроника“ АД.
6. „Бизнесът като партньор в развитието на техническото обучение“ – Христофор Стоянов – ръководител маркетинг и продажби, Красимир
Георгиев – експерт маркетинг, AMK Задвижваща и управляваща техника“- ЕООД, Габрово – филиал на AMK Arnold Mueller GmbH & Co. KG Antriebsund
Steuerungstechnik, Германия.
7. „Взаимоотношения и работа на АББ с училища и университети в България” – Надежда Ангелова, ABB България ЕООД.
8. Дискусия.

13:30 ч.: К О К Т Е Й Л
З А К Р И В А Н Е НА Ф О Р У М А


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.