ДГС Габрово: Няма нарушения при сечта на дървесина в кв. Баждар

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Няма установени нарушения при сечта и извоза на дървесина в кв. „Баждар“ в Габрово, съобщават от Държавно горско стопанство Габрово във връзка с повишения обществен интерес по темата.

Ето какво още споделят от ДГС Габрово в съобщение до медиите:

Община Габрово има сключен договор с ТП ДГС Габрово за управление на горските територии общинска собственост. В изпълнение на договора ДГС Габрово стопанисва тези територии съгласно утвърден Горскостопански план на Община Габрово и Закона за горите и неговите наредби. В конкретния случай разрешителните за сеч са издадени съгласно Наредба №8 за сечите в горите, а разпореждането с дървесината се изпълнява в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

За сечта в кв. ”Баждар” са издадени две позволителни за сеч от ТП Държавно горско стопанство Габрово за две насаждения – общинска горска територия. Извършват се съответно два вида сеч.

Първият вид е техническа сеч за премахване на дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурни обекти и за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората. Тази сеч се извършва след подаден сигнал от Технически университет Габрово, който е собственик на спортните площадки и сгради, граничещи с насаждението, в което се намират опасните дървета.

Вторият вид сеч е отгледна сеч (пробирка), която се изпълнява съгласно утвърдения Горскостопански план на Община Габрово. Издадените позволителни за сеч включват както иглолистни видове (черен бор), така и широколистните червен дъб, габър, цер и череша.

Бележка на редакцията – снимката е илюстративна. 


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.