Социалният фонд COVID-19 одобри първите габровци в нужда, получават ваучери за храна

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Първите семейства, кандидатствали за подкрепа от Общинския социален фонд COVID-19 в Габрово, вече са одобрени. Те ще получат ваучери за хранителни продукти на стойност от 50 лв. до 170 лв. съобразно броя на членовете в семейството, съобщават от Община Габрово.

Решението за създаването на фонда в Габрово беше взето на заседание на Общинския съвет в града през април, както писа и Габрово Daily.

Пълния списък с магазините на територията на община Габрово, в които могат да се ползват ваучерите, предоставени от Фонд COVID-19, можете да видите тук.

Кой може да бъде подкрепен от Общински социален фонд COVID-19 в Габрово?

Кандидатстващите за подкрепа трябва да отговарят на следните условия: поне един пълнолетен член на семейството да е с адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Габрово и месечният доход на член от семейството за предходния календарен месец да е в размер по-нисък или равен на 225 лв.

Фондът разполага със средства в размер на 30 000 лв. Целевите групи, които се подпомагат от него, са безработни, самоосигуряващи се лица, както и такива в неплатен отпуск.

Как да кандидатствате в Общински социален фонд COVID-19 в Габрово?

Лицата, желаещи да кандидатстват за получаване на тази подкрепа, е необходимо да подадат заявление – декларация (по образец), като това може да стане лично в Център за информация и услуги на гражданите при Община Габрово, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

С критериите за подпомагане, образеца на заявлението за кандидатстване и с всички изискуеми, придружаващи документи може да се запознаете на сайта на Община Габрово – секция „COVID 19“, Раздел „Общински социален фонд“, както и на място в Центъра за информация и услуги на гражданите в общинската администрация.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.