Въвеждат се временни противоепидемични мерки в област Габрово до април

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Въвеждат се временни противоепидемични мерки за територията на област Габрово, считано от 00.00 ч. на 17 март 2021 г. до 00.00 ч. на 3 април 2021 г.

Причината е в повишения брой заразени с COVID – 19 от населението на област Габрово за последните 14 дни, а решението е взето от Областния кризисен щаб за превенция разпространението на коронавирус. За това съобщават от Пресцентъра на Областна администрация Габрово.

Ето какви са и временните мерки:

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие в област Габрово за ученици от V до XI клас.
 • Препоръчва се на кметовете на общините в област Габрово да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на чл.51, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба МЕ З/ 2016г. за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021г, децата записани на задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зона, съобразно критериите на министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора“, като отсъствията да се считат за отсъствия по уважителни причини.
 • Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, състезания, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, както и провеждането на дейности мероприятия, организирани от физически или юридически лица, на територията на училища и детски градини.
 • Преустановяват се присъствените групови занятия на езиковите центрове, образователни, културни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
 • Учебният процес в Технически университет – Габрово да преминe към онлайн обучение, както и да се изготви и прилага алгоритъм за присъственост на занятия, изпити и др. определен от Ректора на висшето учебно заведение.
 • Носенето на защитни маски за лице по начин, осигуряващ покриване изцяло на носа и устата е задължително за закрити обществени места, както и на открити обществени места като пазари, тържища, пазари тип „битак“ и навсякъде на открито, където е налице струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
 • Не се допуска посещението на малолетни и непълнолетни лица без придружител (родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за тях или осигурено от същите друго пълнолетно дееспособно лице за техен придружител) в големите търговски центрове тип МОЛ и заведения за хранене и развлечение по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, в това число и заведения за хранене и развлечение на територията на места за настаняване (с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, за които към момента посещенията са забранени съгласно Заповед №РД-01 – 677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването изм. и доп. със Заповед №РД-01-71/ 18.12.2020 г., Заповед № РД-01-20/ 15.01.2021 г. и Заповед № РД-01-52/ 26.01.2021 г., Заповед № РД401-98/14.02.2021 г., Заповед №РД-01-132/ 26.02.2021 г.).
 • Не се допуска организирането и провеждането на събиране и тържества от частен характер на открито и закрито /сватби, кръщенета, погребения и други/ с присъствието на повече от 15 човека /без оглед на тяхната възраст/.
 • Не се допуска провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и открито /изложения, фестове, фестивали, събори, празници, базари и панаири/
 • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и всички работодатели на територията на област Габрово да поддържат засилен режим на почистване и дезинфекция и редовно проветряване в местата, предназначени за обществено ползване и работа, да създадат организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най – малко от 1,5 м. В обектите, които предоставят услуги на гражданите да се създаде организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м., както и да се следи стриктно и да не се допускат лица без да имат поставена защитна маска за лице покриваща носа и устата. Да се следи и не се допуска струпване на хора, както вътре в обектите, така и отвън.
 • Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни на територията на област Габрово.

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.