Област Габрово на първо място у нас по свободни места в яслите

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

gabrovo-children-1Област Габрово е на първо място в страната по осигуреност с места в детските ясли, която е 25,5 на 100 деца, след нас са Благоевград с 23,7 на 100 и Враца с 21 на 100 деца, сочат данните от Терито­риалното статистическо бюро в Габрово. Към 31 декември 2013 г. в облас­тта функционират 11 са­мостоятелни детски ясли и яслени групи към обеди­нените детски заведения (ОДЗ) с 649 места в тях.

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2013 г. се увеличава с 29 или с 4,7 на сто. Към 31 декември 2013 г. самос­тоятелните детски ясли в област Габрово разполагат с 336 места, а яслените групи към ОДЗ – с 313. През 2009 г. в областта работят 8 самостоятелни детски ясли и яслени гру­пи с 454 места в тях.

Според статистиката през 2013 г. в самостоятел­ните детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ в област Габрово са постъ­пили 546 деца, които са с 19 по-малко в сравнение с 2012 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 623 деца. От тях момчета са 311, а моми­чета – 312. В сравнение с 2012 г. броят на децата в детските ясли в областта към 31 декември 2013 г. се увеличава със 7,6 про­цента.

Разпределението на децата, отглеждани в дет­ски ясли в област Габрово, по възраст през 2013 г. се запазва без изменения в сравнение с предходните години. Най-голям е отно­сителният дял на децата на 2 години – 83,5 процен­та, следван от дела на де­цата на 1 година – 14,3 на сто. Най-малко са децата в областта на възраст на 3 и повече години – 2,2 процента.

Източник: в. „100 вести“, 12 юни 2014 г., „Област Габрово на първо място в страната по осигуреност с места в детските ясли”, автор Стефка Бурмова

Фотография: „100 вести“

100vesti-about


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.