Разширяват зоните за платено паркиране в Габрово

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Общински съвет Габрово прие актуализация и разширение на зоните за платено и безплатно паркиране в Габрово на заседание на 30 септември, съобщават от Община Габрово. Промените влизат в сила от 1 декември 2021 г.

Ето какви са промените:

Обособява се един нов район – 9 – с граници: изток – река Янтра, запад – ул. „Македония“ и ул. „Лазар Донков“, север – ул. „Съзаклятие“, ул. „Априловска“ и юг – кръстовище между ул. „Юрий Венелин“ и бул. „Априлов“.

Зоните за платено паркиране в новия район са:

Ул. „Кирил и Методий“, заедно с прилежащия ѝ паркинг от пресечката с ул. „Райчо Каролев“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“, бул. „Априлов“ от пресечката с ул. „Райчо Каролев“ до пресечката с ул. “Лазар Донков“; ул. „Иван Гюзелев“; ул. „Елисавета Попангелова“; ул. „Райчо Каролев“ от бул. „Априлов“ до ул. „Юрий Венелин“ и паркинг, намиращ се между ул. „Лазар Донков“ и ул. „Съзаклятие“.

В останалите, вече съществуващи райони, промените са:

В Район 1 /Драматичен театър/, се създава нова зона:

Паркинг ул. „Баждар“ /връзка ул. „Чардафон“ – ул. „Скобелевска“/.

В Район 2 /Административен център/, се правят следните промени:

Обхватът на южната граница става: – ул. „Съзаклятие“, ул. „Ванче Михайлов“ до пресечката с ул. „Добри Карталов“ и ул. „Априловска“.

В район 2 се създават нови зони за платено паркиране:

– Паркинг откъм ул. „Юрий Венелин“ /градинката с Мечето/;

– Ул. „Ванче Михайлов“ от пресечката на ул. „Съзаклятие“ до пресечката на ул. „Добри Карталов“.

В Район 3 /Паметник Ран Босилек/, се създава нова зона:

Паркинг Бюро по труда на ул. „Цанко Дюстабанов“.

В Район 5 /Рачо Ковача/, се създава нова зона:

Ул. „Янтра“ от пресечката с ул. „Цанко Дюстабанов“ до пресечката с ул. „Радецка“.

В Район 6 /Шести участък/ се създават нови зони:

Ул. „Цар Калоян“ от пресечката с ул. „Пенчо Славейков“ до пресечката с ул. „Никола Палаузов“;

Ул. „Никола Палаузов“ от пресечката с ул. „Цар Калоян“ до ул. „Козлодуй“;

Ул. „Козлодуй“ от пресечката с ул. „Никола Палаузов“ до ул. „Еким Цанков“;

Ул. „Пенчо Славейков“ – от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Опълченска“.

В Район 7 /Дечкова къща/ се създава нова зона:

Паркинг Централен пазар /между ул. „Еким Цанков“, ул. „Къкрина“ и ул. „Отец Паисий“/.

В Район 8 /Шипка – Орловска/ се създават нови зони:

Ул. „Дунав“, от пешеходен мост до ул. „Орловска“;

Улица, свързваща осова точка 2082 от ул. „Дунав“ и осова точка 1429 от ул. „Орловска“.

Защо се налагат промените – аргументите на Община Габрово

Предложението за разширение на зоните и актуализацията на съществуващите е продиктувано от промени вследствие на реализирани инфраструктурни проекти, бъдещи такива, както и необходимостта от подобряване на организацията на движението и организацията на паркирането в централна градска част и намаляване на предпоставките за пътно-транспортни произшествия. С актуализацията се регламентират и по-голям брой паркоместа, предназначени за хора с увреждания. По-голямата част от предложените паркоместа са във вече съществуващи райони за платено паркиране.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Припомняме, че през август тази година Община Габрово обяви намерението си за актуализация и разширение на зоните за платено и безплатно паркиране на територията на гр. Габрово.  Писмени предложения и възражения можеше да се изпращат до деловодството на Община Габрово до 13.09.2021 г.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.