Допълнителните противоепидемични мерки в област Габрово – до края на октомври

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Допълнителните временни противоепидемични мерки за територията на област Габрово ще продължат до края на октомври 2021 г., съобщават от РЗИ Габрово.

Специалните мерки за областта бяха първоначално обявени за периода 4-17 октомври.

Мерките в сила от 18 до 31 октомври са следните:

 • Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и др. школи.
 • Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 • Преустановяват се провеждания на събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други).
 • Преустановяват се провеждания на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 • Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, лунапаркове, фолклорни инициативи, и други с такъв характер.
 • Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
 • Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.
 • Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.
 • Посещенията на фитнес центрове се допуска при ползване на не повече от 30 % от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитна маска за лице от персонала.
 • Преустановяват се посещенията на плувни басейни и комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.
 • Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най- малко 1,5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице.
 • Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.
 • Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускащ само в часовия интервал от 7,00 ч. до 23.00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
 • Малолетни и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго упълномощено пълнолетно лице.
 • Всички физически и юридически, лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
 • На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 • Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от област Габрово.
 • Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки, и др.).
 • Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и др.).

Мерки за училищата и детските градини

За учениците от област Габрово се въвежда ротационен принцип на обучение както следва:

 • за периода от 18.10.2021 г. до 22.10.2021 г., 5, 6, 9, 10 и 11 клас преустановяват присъствено обучение.
 • за периода от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г 7, 8 и 12 клас преустановяват присъствено обучение.
 • в училищата с ученици от 5 до 12 клас, където има по една паралелка от випуск се обучават присъствено считано от 18.10.2021 г.

Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки.

Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение -спазване на дистанция и избягване на струпване на хора.

Заведения, културни и спортни обекти ще могат да работят и при пълен капацитет, но под условие

„Въведените противоепидемични мерки по т. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения и часовия интервал от 7.00 ч. до 23,00 ч., може да не се прилагат при следните условия:

а) 100% от персонала в съответния обект/ зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в, обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни! документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването“.

Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия по точка 22 предварително уведомяват за взетото решение РЗИ Габрово.

Вижте заповедта на директора на Регионалната здравна инспекция ТУК.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.