Снимката е илюстративна. Pixabay

Как да пазим природата от пожари – действащите забрани в момента

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Увеличен е рискът от пожари в този период от годината. От Община Габрово припомнят действащите забрани. Забранено е:

1. Паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

2. Извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършването на ремонтни дейности след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

3. Паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, е необходимо да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.

Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, трябва да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

За недопускане на произшествия Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово обръща внимание на гражданите за абсолютната законова забрана за изгаряне на стърнища и растителни отпадъци в земеделските земи – чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи.

Съгласно заповед №РД09-788/05.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, от 5 до 20 август 2021 г. включително,  се въвежда забрана за косене на трева, машинно почистване /мулчиране/ и почистване на храсти, с цел отстраняване източниците за причиняване на пожари.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.