Снимката е илюстративна. Pixabay

Пожарната с ценни съвети какво да правим при пожар в гората или в сграда

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Габрово информира населението за рисковете от пожар поради високите дневни температури и повишената пожарна опасност. Апелът е към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица на територията на общината:

  • не допускайте запалване на стърнища, слама, суха трева и отпадъци по слоговете, крайпътните ивици и други тревни площи;
  • за повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от пътуващи в автомобил, разсеян пастир или турист, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда така и за частната собственост;
  • не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар;
  • не палете огън на открито във ветровито време и на необезопасени места.

Спазвайте забранителните знаци:

Забранителен знак "Пушенето забранено"
Забранителен знак „Пушенето забранено“                                      

 

Забранителен знак "Пушенето и паленето на открит огън са забранени"
Забранителен знак „Пушенето и паленето на открит огън са забранени“

В случай на пожар, Ваше задължение е да се обадите на тел. 112 и да участвате активно в неговото погасяване.

Какво да правим, ако попаднем в горски пожар

Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от Вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от Вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

Какво да правим при пожар в сграда

Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарът не е от електрически или химически характер.

Ако пожарът е прекалено голям за изгасяване, напуснете сградата веднага. Не спирайте, може би няма да имате достатъчно време. Когато излезете навън и сте в безопасност, използвайте телефон и подайте сигнал на тел. номер 112.

Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте относно вида, големината и местоположението на пожара.

Ако дрехите Ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето с длани и се търкаляйте, докато огънят изгасне.

Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.

Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е наблизо.

Ако сте заключени или блокирани в стая, използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение. Може дори да оставите някакъв знак вън на прозореца, за да обозначите точното място, където се намирате.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.