Институт за пазарна икономика: Габрово е най-обезлюдената област

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

„Столицата има 17 пъти по-голямо население от област Видин, Габрово е най-обезлюдената област, а Кърджали – най-раздробената“. Това е заглавието на новина, с която Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представя новото издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие“ 2023, което включва 73 показателя, разпределени в 12 категории за икономическото и социалното развитие на областите.

От ИПИ посочват още, че област Габрово се отличава в почти всички основни показатели. Освен сред най-малките по площ и население, тя е втората с най-много населени места (след Кърджали) и едновременно с това е третата област с най-висок дял на градско население (след столицата и Варна). Обяснение за това може да се търси във факта, че Габрово е първенец сред областите с абсолютно обезлюдени населени места (61 от общо 167 в страната).

Габрово в изследването на Институт за пазарна икономика „Регионални профили: показатели за развитие“ 2023. Източник: ИПИ

Последните области в класацията по население – Видин, Смолян, Габрово, Силистра и Търговище, вече са с по под 100 хил. души и са по-малки и от някои общини в страната, което поставя въпроса за административно-териториално реформа не само на общинско, но и на областно ниво.

Разликите в площта на областите също са значителни. Най-голямата област – Бургас е около пет пъти по-голяма от най-малките – столицата и Габрово.

Какви са икономическите и социалните показатели за област Габрово според изследването на ИПИ?

„Брутният вътрешен продукт, заплатите и доходите в област Габрово продължават да нарастват. Тези показатели предопределят сравнително ниското ниво на бедност в областта. Заетостта и безработицата остават по-неблагоприятни от средните за страната. Бизнес и инвестиционната активност в областта са високи. Инфраструктурното развитие е много добро. Въпреки че Габрово е сред силно развитите икономически области, нивото на местните данъци е относително ниско. Прозрачността на органите на местното самоуправление в област Габрово намалява, но остава сравнително висока“, обобщават от ИПИ в „Регионални профили: показатели за развитие“ 2023 и допълват:

„Резултатите в сферата на образованието са добри. Показателите, оценяващи здравеопазването, поставят областта на челните места в страната. Габрово е сред областите с най-висок дял на здравноосигурените лица. Областта продължава да е първенец по дял на разкритите престъпления. Относително високият дял на градското населението пък обяснява големия дял на населението в селища с обществена канализация. Културният живот в област Габрово остава сред най-интензивните в страната.“

Детайлна информация за област Габрово в „Регионални профили: показатели за развитие“ 2023 може да прочетете тук


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.