Източна градска улица в Габрово

Източна градска улица в Габрово ще изведе движението от централната част на града

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Източна градска улица в Габрово
Източна градска улица © Община Габрово

С изграждането на Източната градска улица в Габрово ще се изведе движението от централната градска част. Строителните дейности вече се осъществяват и напредъкът по проекта беше представен на публична среща на 25 ноември с участието на кмета на Габрово Таня Христова и ръководителя на проекта инж. Марияна Костадинова.

Какво включва проектът за изграждане на Източна градска улица?

• Извеждане на движението от централна градска част по ул. „Пенчо Славейков“ през съществуващ тунел по ул. „Марин Дринов“, по ул. „Хан Крум“ и връзка с ул. „Орловска“;

• Оформяне на паркинги по улиците „Мадара“ и „Д. Костова“, както и около входа на тунела по ул. „Марин Дринов“

• Увеличаване на габарита и обособяване на тротоари по ул. „Марин Дринов“, ул. „Хан Крум“ и на връзката с ул. „Орловска“

• Изграждане на нови улични оттоци и дъждовни клонове; отвеждане на повърхностните води; изграждане на нов водосток

• Ремонт на съществуващ тунел

• Изграждане на стълби за пешеходна връзка между ул. „Марин Дринов“ и ул. „Калоян“ и изграждане на нови подпорни стени

• Ново улично осветление и осветление в тунела

• Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация

Какъв е напредъкът към момента по Източната градска улица?

Изграждането на част от Източна градска улица протича в два участъка. В района от Областната дирекция на МВР до Здравната каса е заустена нова отводнителна система на цялата улица и тунела. Започнало е премостването на водосток над Районна здравна каса. Всички основни дейности по новите пътни настилки и тротоари ще бъдат изпълнявани в началото на следващия строителен сезон.

В участъка от Здравната каса до Гунин кладенец са изпълнени изкопните работи за навлизане в ската над ул. „Марин Дринов“, която се уширява. Ще бъдат изградени подпорни стени и нови тръбни мрежи за електрически кабели.

Източна градска улица в Габрово
Източна градска улица в Габрово. Представяне на напредъка на 25 ноември 2016 г. © Община Габрово

Кой е изпълнителят?

ДЗЗД „Градска среда – Пътстрой“ „Пътстрой Габрово“ АД, гр. Габрово ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“, гр. София

Стойност на договора: 2 489 628,28 лв. с ДДС

Срок за изпълнение: 534 календарни дни

Изграждането на Източната градска улица се осъществява по проекта „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Проектът включва Източна градска улица, благоустрояване на парк „Колелото“ и реконструкция на кръстовището на Шиваров мост. Обновяването започна през лятото на тази година, като общата стойност на строителните договори е 10 782 523,16 лв.

По информация от Община Габрово


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.