Община Габрово предлага разширение на зоните за платено паркиране, възражения се приемат до септември

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Община Габрово планира актуализация и разширение на зоните за платено и безплатно паркиране на територията на гр. Габрово. Заинтересованите лица и организации могат да подават писмени предложения и възражения в деловодството на Община Габрово или на e-mail parking@gabrovo.bg в срок до 13.09.2021 г.

Какви са мотивите?

В предложения проект за Решение за актуализация и разширение на зони за платено и безплатно паркиране на територията на гр. Габрово се посочват следните мотиви:

„Предложението за разширение на зоните за безплатно и платено паркиране и актуализацията на съществуващите вече такива зони е продиктувано и от промени в следствие на реализирани инфраструктурни проекти, бъдещи такива, както и необходимостта от подобряване на организацията на движението и организацията на паркирането в централна градска част, намаляване на предпоставките за пътно транспортни произшествия, и не на последно място ще се регламентират – по-голям брой паркоместа, предназначени за хора с увреждания. Към настоящия момент, в централния район на гр. Габрово, режимът на платено паркиране е въведен по отношение на 537 броя
регламентирани и обозначени паркоместа.

На местата за паркиране без заплащане в градския център ежедневно се наблюдават множество автомобили паркирани в нарушение на ЗДвП, което затруднява участниците в движението и създава реални предпоставки за ПТП. Опитът ни показва, че след въвеждането на зоните за платено паркиране в определени часове на денонощието и повишеният контрол, се наблюдават, от една страна спазване на ЗДвП и от друга страна регулация при паркирането, което води до по-безопасна, чиста и достъпна централна градска част.“

Кои са предложените нови зони за платено паркиране?

В Район 1 /Драматичен театър/ се създава нова зона:

 Паркинг ул. Баждар /връзка ул. Чардафон – ул. Скобелевска/.

 В Район 2 /Административен център/ се правят следните промени:

– Обхвата на южната граница става: ул. Съзаклятие, ул. Ванче Михайлов до пресечката с ул. Добри Карталов и ул. Априловска.

Създават се нови зони за платено паркиране:

– Паркинг откъм ул. Юрий Венелин /градинката с Мечето/;

– Ул. Ванче Михайлов от пресечката на ул. Съзаклятие до пресечката на ул. Добри Карталов.

 В Район 3 /Паметник Ран Босилек/ се създава нова зона:

– Паркинг Бюро по труда на ул. Цанко Дюстабанов.

 В Район 5 /Рачо Ковача/ се създава нова зона:

– Ул. Янтра от пресечката с ул. Цанко Дюстабанов до пресечката с ул. Радецка.

В Район 6 /Шести участък/ се създават нови зони:

– Ул. Цар Калоян от пресечката с ул. Пенчо Славейков до пресечката с ул. Николай Палаузов;

– Ул. Николай Палаузов от пресечката с ул. Цар Калоян до ул. Козлодуй;

– Ул. Козлодуй от пресечката с ул. Николай Палаузов до ул. Еким Цанков;

– Ул. Пенчо Славейков – от ул. Цар Калоян до ул. Опълченска.

 В Район 7 /Дечкова къща/ се създава нова зона:

– Паркинг Централен пазар /между ул. Еким Цанков, ул. Къкрина и ул. Отец Паисий/.

 В Район 8 /Шипка – Орловска/ се създават нови зони:

  • Ул. Дунав, от пешеходен мост до ул. Орловска;
  • Улица, свързваща осова точка 2082 от ул. Дунав и осова точка 1429 от ул. Орловска.

 Създава се нов Район 9 /Куклен театър/. Граници на района:

Изток – река Янтра; Запад – ул. Македония и ул. Лазар Донков; Север – ул. Съзаклятие, ул. Априловска; Юг – кръстовище между ул. Юрий Венелин и бул. Априлов

 Зони за платено паркиране в Район 9:

– Ул. Кирил и Методий заедно с прилежащият и паркинг от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков;

– Бул. Априлов от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков;

– Ул. Иван Гюзелев;

– Ул. Елисавета Попангелова;

– Ул. Райчо Каролев от бул. Априлов до ул. Юрий Венелин;

– Паркинг, намиращ се между ул. Лазар Донков и ул. Съзаклятие.

Вижте текста на ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ГАБРОВО


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.