Три селски училища в Севлиевско ще са защитени

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Основните училища в севлиевските села Шумата, Крамолин и Добромирка продължават да са със статут на защитени, съобщават от Община Севлиево.

Ако някое от тези училища бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици ще пътуват на не по-малко от 20 км по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния клас.

Основното училище „Васил Левски” в село Шумата е средищно за ученици от I до VII клас от селата Шумата, Батошево, Горна Росица и Яворец. Всеки ден 48 деца пътуват с с автобус, предоставен от Министерството на образованието и науката. През учебната 2021/2022 г. тук ще се обучават 115 ученици от I до VII клас в 7 паралелки, от които в начален етап – четири паралелки с общо 64 ученици. В прогимназиален етап обучаваните ученици са 51, разпределени в три паралелки. В училището се обучават деца от различни етноси. Най-близкото средищно училище ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, село Душево, община Севлиево се намира на разстояние от 11,1 км, но няма капацитет да приеме всички ученици при евентуално закриване на ОУ „Васил Левски” в село Шумата.

Основното училище „Свети солунски братя” в село Крамолин също е средищно за ученици от I до VII клас от селата Крамолин, Малки Вършец, Агатово и Горско Сливово. С училищен автобус, предоставен от Министерството на образованието и науката, пътуват 19 ученици. През учебната 2021/2022 г. в училището ще се обучават 30 ученици от I до VII клас в 5 паралелки, от които в начален етап – 2 слети с общо 11 ученици. В прогимназиален етап паралелките са три с 19 ученици. В училището се обучават деца от различни етноси. За учебната 2021/2022 г. ще се сформира една група ЦОУД с 11 ученици в начален етап. Най-близкото средищно училище от община Севлиево е ОУ „Христо Ботев“ в град Севлиево, а от община Сухиндол – СУ „Климент Охридски“. При евентуално закриване на основното училище в село Крамолин 11 ученици от селото и 10 ученици от село Агатово в задължителна училищна възраст трябваше да пътуват съответно на 36,22 км и на 27,01 км до най-близкото средищно училище в град Севлиево.

За новата учебна година е спасено и Основно училище „Христо Ботев” в село Добромирка. То също е средищно за ученици от І до VII клас от селата Добромирка и Идилево. С училищен автобус, предоставен от Министерството на образованието и науката, пътуват 6 деца. През учебната 2021/2022 г. в училището ще се обучават 37 ученици от І до VII клас в 5 паралелки, от които в начален етап – 2 слети паралелки, с общо 17 ученици. В прогимназиален етап обучаваните ученици са 20, паралелките са 3 самостоятелни. В училището се обучават деца от различни етноси. За учебната 2021/2022 г. ще се сформират две групи ЦОУД – със 17 ученици в начален етап и 20 ученици в прогимназиален етап. При евентуално закриване на ОУ „Христо Ботев” в Добромирка 31 ученици от селото в задължителна училищна възраст трябваше да пътуват на 25,72 км до най-близкото средищно училище в град Севлиево.

8 средищни училища в община Севлиево

На последната си сесия Общинският съвет в Севлиево прие и предложението осем училища да станат средищни. Това са: Основно училище „Христо Ботев”, Основно училище „Стефан Пешев”, Средно училище „Васил Левски”, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” в село Петко Славейков, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” в село Душево, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” в село Градница, Основно училище „Св. Солунски братя“ в село Крамолин и Основно училище „Васил Левски” в село Шумата.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.