Експерти от Община Сандански на посещение в детска градина „Слънце“ - Габрово

Сандански се учи на енергийна ефективност от Габрово

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Експерти от Община Сандански на посещение в детска градина „Слънце“ - Габрово
Експерти от Община Сандански на посещение в детска градина „Слънце“ – Габрово © Община Габрово

Експерти от Община Сандански се запознаха с енергоспестяващите мерки в образователната, социалната, спортната и културната инфраструктура. Мерките са въведени през последните 8 години в Габрово основно с европейски средства.

Посещението бе част от обучителен семинар за обмен на опит и добри практики на служители от Община Сандански. Гостите на Габрово посетиха обекти с успешно приложени мерки за повишаване на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт. Това бяха детска градина „Слънце“ – първата сертифицирана пасивна обществена сграда в България, както и административната сграда на НТС в Габрово, която е първата държавна сграда с поставени вертикални фотоволтаици.

Сред дискутираните въпроси бяха:

 • процедурите за осигуряване на качество при обновяване на сградния фонд,
 • използване на иновативни фасадни материали за постигане на висок клас на енергийна ефективност на сградите,
 • енергиен мениджмънт,
 • обновяване на уличното осветление и други.

Опитът на Община Габрово в енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници беше представен от гл. експерт „Проекти и икономическо развитие“ д-р инж. Десислава Колева и инж. Веселина Султанова – гл. експерт „Отопление и вентилация“.

Гл. юрисконсулт Тодор Попов акцентира върху изпълнението на процедури за устойчиви и иновативни /зелени/ обществени поръчки. Габрово е водещ партньор в новоизградената национална мрежа в рамките на проект „Региони на устойчивите обществени поръчки“ /SPP Regions/. Проектът е финансиран по програма „Хоризонт 2020“. В него участват 13 организации от 8 държави-членки на Европейския съюз, както и ОМЕЕ „Екоенергия“.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.