Данъкът за таксиметров превоз тази година – по-нисък, ще се връщат суми

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Размерът на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2022 г. е 300 лв. Данъкът е определен със Закона за държавния бюджет на Република България за тази година, обнародван в Държавен вестник бр.18 от 04.03.2022 г., като влиза в сила със задна дата – от 01.01.2022 г., съобщават от Община Габрово.

Тъй като лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници през 2022 г., са подали декларации и са заплатили данък в размер на 500 лв. за всеки отделен автомобил, разликата между внесената сума и определения размер на данъка се явява надвнесена сума от 200 лв. за всеки отделен автомобил.

Надвнесените от данъчно задължените лица суми подлежат на прихващане или възстановяване /по избор на данъчно задълженото лице/ по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За целта е необходимо да бъде подадено искане по образец в Дирекция „Местни данъци и такси“, намираща се на ул. „Райчо Каролев“ № 4.

На основание чл. 129, ал. 4 от ДОПК, надвнесените суми на юридически лица се възстановяват по посочена банкова сметка, на която фирмата е титуляр.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.