Кога и какви растителни, строителни и едрогабаритни отпадъци можем да изхвърляме

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

otpadaciНов график за събиране и извозване на растителни, строителни и едрогабаритни отпадъци се въвежда в града от Община Габрово. Причината са зачестилите случаи на изхвърляне на едрогабаритни отпадъци във и около съдовете за смет, съобщават от местната общинска администрация.

Събирането и транспортирането на отпадъците стартира от 18 юли 2016 г. и ще се осъществява от Общинско предприятие „Благоустрояване“ по следната схема:

Понеделник и петък – треви и клони;

Вторник и четвъртък – едрогабаритни отпадъци (дивани, мебели и др.);

Сряда – дребен строителен отпадък * от домакинствата (обем до 2 куб. м).

Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани в чували или приведени в удобен за товарене вид и поставени до съдовете за смет в деня преди определения по график ден за събирането им.

Всички останали отпадъци от домакинството е необходимо да се изхвърлят в съдове за смет, в съответствие със системата за разделно събиране на битовите отпадъци.

Повече информация може да получите от ОП „Благоустрояване“ на телефон: 066 801 435 и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ на тел.:  0877 158 828.

* Изхвърлянето на обемни строителни отпадъци във или около съдовете за смет не е позволено. В случай че извършвате строително-монтажни дейности, от които се генерират големи количества строителни отпадъци (повече от 2 куб. м), е необходимо да подадете предварителна заявка към ОП „Благоустрояване“ на тел.: 066 801 435.

Строителните отпадъци може да транспортирате и лично до Регионално депо за неопасни отпадъци, където ще бъдат депонирани, след като заплатите необходимата за това такса.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.