Общински служители в Габрово на 1000 души население. Източник: ИПИ, Инфограф

ИПИ: Намалява броят на общинските служители в Габрово

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Общински служители в Габрово на 1000 души население. Източник: ИПИ, Инфограф
Общински служители в Габрово на 1000 души население. Източник: ИПИ, Инфограф

Община Габрово е с едно от най-ниските нива в страната на брой общински служители – 2,7 на 1000 души население, посочват в статия от Института за пазарна икономика. Това е и най-ниското ниво в област Габрово. За сравнение в Община Севлиево съотношението е 4,0 общински служители на 1000 души население, в община Трявна – 4,7, а най-високо е в община Дряново – 6,1.

Къде сме ние спрямо съседни общини в другите области? По-ниско е нивото в община Плевен (2,2), Велико Търново (2,6), община Казанлък (2.0). По-високо е в община Ловеч – 5,6.

В област Габрово се наблюдава тенденция за спадане нивото на общинските служители на 1000 души население – 3,65 през 2010 г., 3,67 през 2014 г., 3,54 през 2016 г.

Наблюдава се намаляване на броя на общинските служители на 1000 души от населението в някои части от страната, посочват от ИПИ. Тенденция на свиване броя на общинските служители има в областите Пловдив, Ямбол, Хасково и Габрово. Тук броят на населението и този на общинските служители се намира в правопропорционална връзка – с намаляване на жителите в областите, намалява и броят на общинските служители в областта.

Данните на Министерство на финансите показват, че общините с най-малък брой общински служители спрямо населението са Добрич, Бургас, София и Русе – под 2 служителя на 1000 души население. Подобна е ситуацията и в останалите големи областни градове – броят на служителите е сравнително малък спрямо общия брой на населението. Доста различна е картината в малките общини, като на места се наблюдава над 10 пъти по-високо съотношение между общинските служители и населението.

Цялата статия на ИПИ може да прочетете тук.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.