Безплатна обществена трапезария предоставя топъл обяд на социално слабите

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Безплатна обществена трапезария за социално слаби © Община Габрово
Безплатна обществена трапезария за социално слаби © Община Габрово

Всекидневна обществена трапезария за хора в неравностойно положение вече работи в Габрово. Към момента топъл обяд получават 58 лица от 140, подали молба, съобщава Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в Община Габрово. Трапезарията ще работи до 30 април 2017 г.

Обядът се раздава в приземно помещение зад сградата на Общината. За трудноподвижните потребители, които не могат лично или с чужда помощ да получават храната, е осигурена доставка до дома. Услугата е възложена на габровската фирма „Соня Трейдинг“ ЕООД.

Как да се възползвате от обществената трапезария?

Желаещите да ползват обществената трапезария трябва да подадат заявление по образец в Община Габрово – дирекция „Образование и социални дейности“. Заявления ще се приемат до запълване на капацитета от 125 места, след което резервите ще бъдат включвани при освободена бройка. Комисията за подбор е изпратила писмо до дирекция „Социално подпомагане“, която определя правоимащите, за проверка на 46 кандидати, които отговарят на условията, но не са включени в списъците.

Кой може да се възползва от социалната услуга?

Допустими са лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, лица и семейства с минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, с наследствени пенсии и с пенсии, несвързани с трудова дейност, скитащи и бездомни хора.

Социалната услуга на Община Габрово се финансира чрез проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Стойността на проекта е 86 336,25 лв. Чрез него ще бъдат изпълнени и съпътстващи мерки по консултиране и съдействие за включване в други социални услуги, ползване на административни общински услуги и подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.