Ученичката от СУ "Максим Райкович" в Дряново Аврора Славова

Аврора Славова от СУ „Максим Райкович“ в Дряново ще представлява област Габрово в Съвета на децата

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Ученичката от СУ "Максим Райкович" в Дряново Аврора Славова
Ученичката от СУ „Максим Райкович“ в Дряново Аврора Славова © Община Дряново

Ученичката от СУ „Максим Райкович“ в Дряново Аврора Славова ще представлява област Габрово в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Нови 17 момчета и момичета, в следващите 2 години, ще бъдат гласът на младите хора, при реализирането на политики и мерки за гарантиране правата на децата в България. Те са от административните области, които в момента нямат представители, съобщават от Община Дряново.

Автобиографиите и мотивационните писма на 87 деца са били разгледани от специална комисия и след гласуване са номинирани кандидати за всяка област у нас.

Какво представлява Съветът на децата?

Съветът на децата към председателя на ДАЗД е създаден през 2003 г. Целта му е да насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Съветът подпомага председателя на ДАЗД, като дава становища и позиции по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Този консултативен орган дава възможност на децата да обменят знания, добри практики и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации.  В Съвета членуват 33 деца. Мандатът им е 2 години. Всяка област се представлява от едно дете, има 5 квоти за деца от уязвими групи. Заседанията се провеждат 4 пъти годишно. Младите хора реализират редица инициативи, свързани с популяризиране на правата на детето и развитие на детското участие на общинско, областно и национално ниво.

Аврора Славова: Искам да съм полезна на децата от област Габрово с добри дела

В мотивационното си писмо за канидатстване в Съвета на децата Аврора Славова пише:

„Ако съм член на Съвета на децата, ще се опитам да променя отношението към човешките права, но ще акцентирам и върху задълженията. Прави ми впечатление, че много мои връстници, а и много хора като цяло, обръщат повече внимание на правата си, а не и на факта, че освен тях имат и задължения.

Надявам се, кандидатурата ми да е подходяща, защото младежката политика не ми е чужда и ежедневно ми се налага да се сблъсквам и с проблеми, различни от моите. На нашата възраст е много по-лесно да споделяме помежду си, отколкото с близките хора, с които живеем. Всеки един от нас е индивидуален, със свой мироглед, със своя емоционалност и не на последно място със своята семейна среда. Откакто имам спомени, моите родители винаги са ме предразполагали към дискусия, опитват се да ми създават атмосфера на пълна равнопоставеност и зачитане на личното ми мнение, което много ми помага в общуването с връстниците и по-спокойна психическа нагласа при решаването на проблеми.

С евентуалното си членство в Съвета на децата желая да работя по проблеми, касаещи като цяло израстването на младите хора като личности, чиито решения да достигнат до всяко дете в областта. Смятам, че това не мога да постигна сама и съм уверена, че ще получа подкрепата както на директора на училището и моите прекрасни преподаватели, така и на младежките работници и специалисти в тази област.“

Надявам се в следващите две години да бъда полезна на децата от област Габрово и членството ми в Съвета на децата към ДАЗД да бъде запомнено с добри дела.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Общество

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.