Технически университет Габрово направи първа копка на Център за компетентност за близо 24 млн. лв.

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

На 5 септември Технически университет Габрово направи символично първа копка на Център за компетентност. Така стартира преустройство на сграда за изследователски лаборатории, семинарни зали и координационни офиси, а така също и на специализирана лаборатория и производствено хале, които се намират в непосредствена близост до нея, съобщават от ТУ Габрово.

Ректорът на ТУ Габрово проф. Иларионов подчерта, че основните дейности на проекта предвиждат извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“. Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20 034 261,29 лв. европейско и 3 535 457,88 лв. национално съфинансиране, осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Какви лаборатории и оборудване ще включва бъдещият Център за компетентност към ТУ Габрово?

В рамките на 4 лабораторни комплекса на ТУ Габрово ще бъдат изградени 14 лаборатории. Общата стойност на строително-монтажните работи е 1 823 602 лв. След приключването на ремонтните дейности, в рамките на проекта е предвидено в лабораториите да бъде инсталирано и пуснато в експлоатация новозакупено оборудване на стойност над 4 800 000 лева.

В лабораторен комплекс «Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти» ще се обособят 4 лаборатории, в които по-същественото оборудване ще включва 5-осен струго-фрезови център, 3D принтер за работа с метал, електронно-лъчева CNC система за заваряване във вакуум, машина за статични и динамични изпитания на материалите.

В лабораторен комплекс «Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол» ще бъдат изградени 2 лаборатории, оборудвани с рентгенов дифрактометър за изследвания на структурата и свойствата на материалите, както и 3D измервателни системи за статични и динамични измервания.

В 6 нови лаборатории, част от лабораторен комплекс «Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии», ще се реализират научни и приложни изследвания за създаване на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми, свързани с масовата електромобилност, безконтактни предаватели на електрическа енергия, електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор, екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии, енергоефективни системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия и възобновяеми енергийни източници, задвижващи и позициониращи системи.

Научният пакет „Електроника и сензорика“ ще включва 2 лаборатории за разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура и микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Образование

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.