Ясен е държавният план-прием за учебната 2015-2016 г. в област Габрово

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Държавният план-прием за област Габрово за 2015-2016 г. беше съгласуван на заседание на Областната комисия по заетостДържавният план-прием за област Габрово за 2015-2016 г. беше съгласуван на заседание на Областната комисия по заетост под председателството на областния управител Николай Сираков.

Началникът на Регионален инспекторат по образование Георги Маринов представи пред членовете на комисията анализ и обосновка на предложения за съгласуване план-прием. Има сериозно нарастване на търсенето на квалифицирани кадри с определен набор от умения. Продължаваща е тенденцията на преструктуриране на отрасли в региона, преместването от големи към малки и средни фирми в множество области на търговията, услугите и производството, което би довело до многообразие на регионалния пазар на труда.

Георги Маринов поясни, че обучението в професионалните гимназии в региона ни е разпределено в 95 професионални паралелки, които обхващат 14 професионални направления. По думите му инспекторатът се старае да запази и поддържа цялата палитра от специалности. Баланс на паралелките е трудно да се постигне обаче поради малкия брой деца.

Становището на Габровска област за държавния план-прием за учебната 2014/2015 година се формира на базата анализ на: необходимостта от изпълнителски кадри за регионалната икономика по предлаганите професии; реализация на държавния план-прием през предходната учебна година; наличие на материално-техническа база, подходяща за обучение по дадена професия/специалност; наличие на квалифициран педагогически персонал по професионална и профилираща подготовка; създадени интеграционни връзки между училищата и фирмите в областта за осъществяване на практическо обучение в реални условия; реализация на завършващите ученици.

Към всички паралелки в предложението за държавния план – прием за учебната 2015-2016 година са включени и две вечерни със срок на обучение 4 години – в ПГС специалност „Сухо строителство” и в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ специалност „Технология на машиностроенето”. Предлагат се и две паралелки задочна форма на обучение по специалностите „Производство на облекло от текстил” и „Механизация на селското стопанство”.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Образование

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.