ОУ "Цанко Дюстабанов"

НУ „Васил Левски“ се мести в обновената сграда на бившето ОУ „Цанко Дюстабанов“

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

ОУ "Цанко Дюстабанов"
ОУ „Цанко Дюстабанов“ © Община Габрово

Единственото начално училище в Габрово „Васил Левски“ ще започне следващата учебна 2018/2019 г. в обновената сграда на ул. „Христо Смирненски“ № 27, където се помещаваше 3 ОУ „Цанко Дюстабанов“, съобщават от Община Габрово. Припомняме, че на заседанието си на 29 март 2018 г. Общински съвет Габрово реши Основно училище „Цанко Дюстабанов“ в Габрово да бъде закрито, считано от 01.08.2018 г.

„Вярвам че училището ще се превърне в едно от местата, с които ще гордеем по отношение на началното образование в Габрово“, заяви кметът на Габрово Таня Христова по време на среща, посветена на бъдещето на училището. В дискусията за бъдещето на училището участваха родители, педагогическата колегия, председателят на Общинския съвет в Габрово Лена Георгиева, представители на Регионалното управление на образованието /РУО/ в града.

Предложението за преместване на училището ще реши дългогодишните трудности със сградния фонд и ще позволи на неговия екип да реализира своите образователни планове и желания, заяви неговият директор Валентина Венкова. Училищното ръководство увери също, че преместването няма да промени настоящия учебен процес, който благодарение на новата база ще бъде надграден с планираните иновативни форми на обучение в четири основни направления – спорт, английски език, информационни технологии и предприемачество.

ОУ „Васил Левски“ кандидатства за иновативно училище

Училище „Васил Левски“, което от години използва иновативни форми и методи на обучение, през тази учебна година кандидатства за Иновативно училище и очаква решението на Министерството на образованието и науката да бъде огласено през месец юни.

Ремонтът на сградата на Колелото ще приключи до началото на учебната година

В момента се извършва ремонт на сградата по проект по ОП „Региони в растеж“. Ремонтните работи по нея ще приключат до началото на учебната година. Обновяването се извършва в рамките на проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, като се изпълняват енергоспестяващи мерки, достъпна среда за деца и хора с двигателни проблеми, благоустрояване на дворните площи и изграждане на нови спортни игрища и съоръжения. Ще се изгради нова пожароизвестителна система и видео наблюдение. Помещенията в сградите и остарялото обзавеждане на класните стаи ще бъдат подновени. Базата ще разполага с модерно дворно пространство, физкултурен салон, столова и съвременно оборудване.

Родителите виждат затруднения с транспортирането на децата

Като основен проблем на преместването родителите са посочили затрудненията, които ще имат при транспортирането на децата, живеещи в отдалечени райони. Предстои да бъдат обсъдени и предложени на родителите и училищното ръководство всички възможности за осигуряване на подходящ удобен транспорт на децата до новата база, информира Таня Христова.

Предстоят родителски срещи по класове и допълнително обсъждане на отделните аспекти, свързани с преместването на начало училище „Васил Левски“. В сградата на ул. „Христо Смирненски“ № 27 се помещаваше основно училище „Цанко Дюстабанов“, което подлежи на закриване, съгласно решение на Общинския съвет в Габрово, считано от 1 август 2018 г.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Образование

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.