Областният управител Николай Сираков откри клуб „Кариера“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Откриване на клуб "Кариера" в ПТГ "Д-р Никола Василиади" © Областна администрация Габрово
Откриване на клуб „Кариера“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ © Областна администрация Габрово

Да открият Елемента в себе си, онова, което е пресечната точка между страстта и уменията, пожела областният управител Николай Сираков на учениците от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ при откриването на клуб „Кариера“. „Имайте ясна цел в живота, вярвайте в нея, действайте и имайте търпението, за да се случи тя“ – е допълнил още той, съобщават от Областна администрация Габрово.

Техническата гимназия и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ са определени като пилотни училища по проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ от общо 42 за страната и в тях се апробира система за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище – обясни директорът на гимназията Васил Христов и допълни, че резултатите на този модел за кариерно ориентиране ще бъдат предложени за въвеждане във всички училища в страната.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Клуб „Кариера“ пилотно в две габровски училища – ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и ПТГ „Д-р Никола Василиади“

Представени бяха дейностите и целите на проекта, както и целевата група – учениците от 8 клас „Компютърна техника и технологии“, 9 клас – пилотната паралелка „Мехатроника“, 10 клас „Компютърна техника и технологии“, 11 клас „Системно програмиране“ и 12 клас „Мехатроника“. Един от екипите по проекта представи техника за явяване на интервю за работа. Участници споделиха впечатленията си от дейностите до момента. „Опознавайки своя вътрешен ресурс, разбираме с какво искаме да се занимаваме и накъде да се ориентиране“ – каза една от ученичките.

Откриване на клуб "Кариера" в ПТГ "Д-р Никола Василиади" © Областна администрация Габрово
Откриване на клуб „Кариера“ в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ © Областна администрация Габрово

След представянето на проекта, беше официално открит и кабинетът, където ще се помещава клуб „Кариери“. Областният управител направи предложение участниците по проекта да посетят Областната администрация, където да бъде „разиграно“ кандидатстване за работа пред определена комисия, а той самият да проведе интервю за работа с всеки желаещ.

Клубът е изграден по проект на Министерството на образованието и науката „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Клубовете „Кариера“ са формирани като пространство, в което специално обучен по проекта екип от училището ще извършва дейности по обучение, информиране и консултиране на учениците и техните родители.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.