Доц. Железаров: „В габровския университет има разработки, които чакат инвеститор”

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

I_ZhelezarovРегионалният академичен център в Габрово (РАЦ) реално е създаден с подписването на договор между ректора на ТУ и БАН в средата на 2013 г. Тогава се създават още десетина регионални академични центрове – София, Благоевград, Плевен, Стара Загора, Пловдив, Бургас, Русе, Добрич, Сливен, Велико Търново. Замисълът за създаването на РАЦ в страната е те да се утвърдят като средища, които генерират възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати, обслужващи общинските и национални управленски организации и институции и бизнеса. За връзката между науката и бизнеса, за иновациите и внедряването е разговорът с ръководителя на Регионалния академичен център в Габрово доц. д-р инж. Илия Железаров, зам.-ректор на габровския ТУ.


– Доц. Железаров, как габровският център се вписва в общата география на регионалните центрове?

– Идеята е БАН с институтите си да представи своите идеи и виждания, новите си разработки до крайните възможни потребители. А в Габрово все още бизнесът формира 50% от БВП на областта, така че съществува потребността от връзка между институтите на БАН и фирмите от региона. Това е хубаво начинание, тъй като е свързано не само с областта на техниката, а и с всички направления, в които работят институтите на БАН. Реално първата среща, проведена на 30 май в ТУ, беше опознавателна и е петата, организирана от РАЦ с представители на бизнеса и обществеността в градовете. Първата беше в Благоевград, Пловдив, в Сливен, Русе и в Габрово, а в началото на юни се проведе и в Монтана.

Но пак повтарям, това са първите опознавателни срещи. При тях ние искаме да се осъществи началната
връзка между областните и общински ръководства, сдруженията на работодателите и науката. Това фактически са големите институции, които по своите канали могат да доведат информацията до множеството фирми. Именно поради това не сме търсили масовия ефект.

– Наличието на Регионален академичен център в Габрово, според Вас, би ли помогнало за изграждането на по-силна връзка между науката и производството, както и за създаване на възможност бизнесът да задава темите за научни разработки? Защо не и учебните планове да са съобразени с нуждите на производството?

– По отношение на учебните планове и по-конкретно на учебните програми миналата седмица имаше сериозна среща по проект на ТУ в Габрово в партньорство с Браншовата камара по машиностроене в София. Тук бяха представители на 15-ина водещи фирми от Северна и Южна България, които изразиха своята удовлетвореност от работата, свършена тук в продължение на половин година.

Ние искаме да постигнем тясната връзка с бизнеса и оттам, разработвайки съвместни програми, изпращайки студентите на стажове в производството, те да оставят доброто впечатление от представянето си в производството. Така че след като завършат образованието си, ще имат перспектива за реализация и то добре платена. Защото фирмите са гладни за кадри.

В Централна България, в Казанлък, в Стара Загора има индустрия, където могат да се реализират нашите студенти.

Източник: в. „100 вести“, 11 юни 2014 г., „Доц. Железаров: „В габровския университет има разработки, които чакат инвеститор”, автор Стефка Бурмова

Фотография: „100 вести“

100vesti-about


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Образование

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг, обявен за една от 10-те най-изявени млади личности на България за 2019 г. от Международната младежка камара и номиниран за "Будител на годината 2020" в кампанията на Българското национално радио. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.