Проект за реновиране на „Етър“-а породи обществени дискусии в Габрово (ОБЗОР и ВИДЕО)

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Проектът “Етър” – музей за креативен културен туризъм” по европрограма, за който Община Габрово планира и заем от 3,1 млн. лв., породи обществени дискусии през последните дни в нашия град.

Бивши директори на музея на открито „Етър“ излязоха с позиция срещу проекта, като заявиха: „Гласувайки този проект, общинските съветници в Габрово ще останат отговорни поименно пред идните поколения.“ На 10 декември 2019 г. бившите директори са имали среща и с кмета на Габрово Таня Христова.

В сутрешния блок на Нова телевизия на 11 декември пред камерата застанаха настоящият директор на ЕМО „Етър“ Светла Димитрова и един от бившите директори Пенка Колева.

Нова телевизия с репортаж от „Етър“-а

„Някои текстове породиха неразбиране. Народно-техническите съоръжения в този музей са най-ценните неща в него. Не държим да не се пипат, а да се реставрират, така че реално да показват историческото време“, сподели Пенка Колева пред Нова тв. По думите й на срещата вчера Таня Христова е обяснила, че има такива практики в музеите на открито в Европа. Според Колева през 80-90-те години, когато тя активно е работила и е посещавала музеи на открито в чужбина, не е виждала там такива практики.

Настоящият директор на ЕМО „Етър“ Светла Димитрова заяви, че асансьор ще има в хотела към музея, не и в старинните къщи. Няма да има и виртуална реалност.

Какво още споделиха Светла Димитрова и Пенка Колева, вижте във видеото:

Бивши директори на „Етър“-а с позиция срещу обновяването на музея на открито

Бившите директори на Етнографски музей на открито „Етър“ Станчо Станчев, доц. д-р Ангел Гоев, Пенка Колева, Ганчо Христов, Карамфила Грудова излязоха с обща позиция срещу проекта “Етър” – музей за креативен културен туризъм”. В позицията си те споделят:

„Да заменяш историческата достоверност с подмяна на някои елементи на водно-техническите съоръжения, като стъклен капак в Гайтанджийската работилница е недопустимо, както и вкарване на асансьори в къщите. Да се променя външният архитектурен облик и вътрешният интериор с монтирането на асансьор в къща – паметник на културата от национално значение, какъвто е Етъра, е забранено. Има други по-добри начини да се облекчи достъпът до втория етаж на Кръстник Колчовия хан. Въпрос на архитектурно решение е да не се променя и мястото на входа в тази къща“, пишат бившите директори на комплекса.

Какво ще остане от историческата достоверност на Занаятчийската чаршия, където всяка къща е оригинален образец на времето за определен регион, като подменим фенерите със „съвременното осветление“. Защо? Кому е нужно?

Неоправдано и ненужно е да се трошат 10 милиона лева, от които габровският данъкоплатец трябва да изплаща 3 350 000 лева в продължение на 12 години (като заем на Община Габрово). Предстои и вдигане на данъците. С тези пари би могъл да се построи нов музей. (За съпоставка Интерактивният музей в Габрово струва 6 278 117 лв.) Гласувайки този проект, общинските съветници в Габрово ще останат отговорни поименно пред идните поколения.

Какво предвижда проектът “ЕМО “Етър” – музей за креативен културен туризъм”?

Проект “ЕМО “Етър” -музей за креативен културен туризъм”се разработва в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.; Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“; Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“ Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”. Проектът е с продължителност 24 месеца.

Общата стойност на проекта е 9 779 150 лв. с ДДС, от които: 6679 150 лв. -безвъзмездна финансова помощ по европроект; 3 100 000 лв. – заемен ресурс. На 18 ноември в Габрово се проведе публично обсъждане за поемането на общински дълг в размер до 3,1 млн. лв. за дофинансиране на проекта за „Етър“-а.

Проектът обхваща следните дейности, според информацията, предоставена от Община Габрово:

 • Реновиране на хотел „Странноприемница“, което ще създаде възможност за посрещане на по-голям брой туристи, както и за реализиране на резидентски програми за български и чужди специалисти в различни области –занаяти, реставрация и консервация и др.
 • Създаване на модерна експозиционна площ в Кръстник Колчовия хан, с подходящо оборудване за работа с различни публики.
 • Осигуряване на достъп за хора с увреждания,чрез заложените подобрения – асансьор, малки електрически колички за придвижване по чаршията на музея и микробус.
 • Реставрация и по-добра социализация на уникалните действащи водни съоръжения, което ще обезпечи безаварийната им работа за продължителен период от време. Ще бъде повишена тяхната атрактивност посредством осигуряване на видимост за посетителите на всички техни елементи и механизми, които към момента са скрити.
 • Създаване възможности за уникални преживявания в определени зони чрез използването на новите технологии –виртуална и добавена реалност.
 • Създаване на нови експозиционни площи и ателиета в ремонтираните стаи на вторите етажи накъщите,по чаршията на РЕМО „Етър“, които ще направят по пълноценно възприемането на занаятите (златарство, грънчарство и някои домашни занятия), чрез по-добра визуализация и възможност за практическа работа и нови възможности за креативен туризъм.
 • Изграждане на модерна сцена на открито с подходящо оборудване, осветление и места за публиката, което ще осигури по-добри възможности за представянето на различни програми, част от културния календар на РЕМО „Етър“ .
 • Реновирането и разширяването на детския център ще позволи да се провеждат занимания с деца целогодишно, както и ще доведе до разширен капацитет на центъра,в съответствие с очакванията за нарастване броя на посетителите.
 • Изграждане на съвременна информационна система, поставяне на тотеми и информационни знаци в рамките на комплекса, които ще предоставят адекватна информация за събитийния календар в музея, а двуезичните информационни табели ще направят обектите по-разбираеми за посетителите, в т.ч. за чуждестранни такива.
 • Изграждане на съвременно и въздействащо архитектурно-художествено осветление.
 • Придобиване на ключови умения и квалификация за работа със съвременни технически средства и оборудване, както и за работа с разнородни публики, в т.ч. чуждестранни такива;
 • Ремонт на училището, към РЕМО„Етър”, за превръщането му в база за обучения в областта на реставрацията, консервацията и опазването на движимо културно наследство;
 • Обособяване на паркоместа, по протежението на пътя и реката, преди и след РЕМО „Етър“;
 • Предприемане на комплекс от взаимосвързани и надграждащи се маркетингови и рекламни дейности, насочени към активно популяризиране на РЕМО „Етър“и новия му, съвременен облик.
 • Управление, публичност,строителен и авторски надзор.

Подробности за проекта са публикувани в сайта на Община Габрово тук.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Култура

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.