Квартален празник - падалски пълник в Габрово 2015

„Квартален празник, падалски пълник“ в Габрово на 25 и 26 април

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Квартален празник - падалски пълник в Габрово 2015„Квартален празник, падалски пълник“ ще се проведе в Габрово на 25 и 26 април. Първият ден на инициативата ще бъде в Обществен клуб фурна на ул. „Васил Левски“ 1 в Габрово (зад бившия Техникум по текстил).

На 26 април ще бъде работилницата по безобективна фотография в галерия „Орловска 10“, за която подробности може да научите от статията в Габрово Daily тук.

Програмата на кварталния падалски празник за 25 април е следната:

13:00 ФАМИЛИАТЛОН – Състезание за деца и родители

15:00 ФИНАЛ награждаване

16:00 ПРИЯТНИ ИЗНЕНАДИ…

18:00 ГРАМОФОН ПАРТИ

Организаторите от Обществен клуб фурна Габрово споделят в рими какво очаква габровци на „Квартален празник, падалски пълник“:

ФАМИЛИАТЛОН е състезание
за отбори със желание.

Двама трябва минимум да сте
и инструкция ще ви се даде.

Точно в един часа е старта

пред ФУРНАТА във парка.

ОТГОВОРИТЕ щом откриете,
от другите отбори ги скрийте.

Към мястото на старта пак тръгнете

и на организаторите се обадете.
В 15 ч. на финала
най-бързите ще получат
НАГРАДА.

Инициативата на НЧ „Св. Св Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011“ кв. Падало и сдружение „Мечти и Отбори България“ се реализира по програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Проектът има за цел да мотивира хората от квартал Падало да участват активно във взимането на решения, свързани с безопасността в квартала, чистотата, подобряване на достъпната среда, оживяване на културния и социален живот.

Като резултат от проекта се очаква да се създаде модел на активното гражданство за социална промяна и да се популяризира модела на читалищна дейност, в която читалището изпълнява ролята си на гражданска организация и подпомага развитието на месните общности.

В рамките на 8 месеца (01.01.2015 – 30.08.2015) са предвидени 4 БЕЗПЛАТНИ обучения, придружени с прожекции на филми, игри, почерпка и др. В края на проекта ще се реализира квартална инициатива с масово-обществен характер в полза на цялото общество!

Читалището като институция ще бъде посредник между хората и други институции, от които зависи решаването на неотложни проблеми. ще съдейства за изготвянето на документи, подписки и др.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от НЧ „Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски-2011“гр. Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (2009-2014).

logos


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Култура

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.