Областна администрация - Габрово

Общините в Габровско търсят работа за младежи и безработни над 50

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Областна администрация - Габрово196 предложения за разкриване на нови работни места, представени от общините в Габровска област, бяха одобрени от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, информира Областна администрация Габрово. За първа година и четирите общини заявяват работни места по Регионалните програми за заетост през 2015 г. За целта от държавния бюджет са необходими близо 868 996 лв.

Община Габрово кандидатства за наемането на 60 безработни лица за срок от 6 до 9 месеца. Програмата на община Севлиево предвижда осигуряване на заетост на 90 лица, с продължителност на договорите 12 месеца. От Дряново са заявили 20 работни места за 9 месеца, от Трявна – 20 работни места за 6 месеца. Всички общини са избрали две основни целеви групи – Безработни младежи до 29 години с подгрупа до 25 години, младежи, които нито се обучават, нито са заети, и безработни над 50-годишна възраст.

Наетите по регионалните програми лица ще бъдат ангажирани с поддръжка на обществени терени, почистване, затревяване и оформяна на цветни пространства; почистване на дерета и водоприемни шахти; поддържане на тротоари; премахване на нерегламентирани сметища, озеленяване и др.

Предстои предложенията да бъдат изпратени в Министерство на труда и социалната политика, с предложение за включване в Националния план за действие по заетостта – 2015 г.

Изборът на целева група е направен съобразно характеристиките на местния пазар на труда, като се търси постигане на специфичните цели: осигуряване на заетост на безработни младежи до 29г. с подгрупа до 25г, които срещат трудности в реализацията на пазара на труда в общините; възстановяване на трудовите навици и умения на трайно безработните лица над 50-годишна възраст и възможност за социално включваме на безработни лица с ниска или нетьрсена на пазара на труда квалификация.

В дневния ред на заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие бяха включени и обсъдени проблемите при наемане на работна ръка от гледна точка на синдикатите и социално-икономическата ситуация в областта.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Икономика

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.