Област Габрово

ИПИ: Област Габрово е отличник по икономически индикатори

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Област Габрово© Габрово Daily

Област Габрово е на челните места у нас по икономически индикатори, сочи тазгодишното издание на „Регионални профили: показатели за развитие” на Института за пазарна икономика (ИПИ). Изданието беше представено днес в София. Ето какви са и акцентите в изследването по отделните показатели.

Икономика на област Габрово
Икономика на област Габрово. Източник: Регионални профили: показатели за развитие”, Институт за пазарна икономика (ИПИ)

Доходи и условия на живот

По доходи и условия на живот област Габрово се нарежда веднага след столицата и област Стара Загора.

Пазар на труда

На пазара на труда Област Габрово се нарежда веднага след столицата и Варна. Брутният вътрешен продукт и заплатите в областта нарастват непрекъснато, пазарът на труда продължава да се развива положително, а местните и чуждите инвестиции нарастват.

Местни данъци и такси

Освен София (столица) Габрово е единствената област, която не е повишавала нивата на местните данъци и такси през 2017 г.При абсолютно всички разгледани местни данъци и такси в общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна усреднените ставки за областта са по-ниски от средните за страната.

Европейски средства

Област Габрово е на второ място след столицата по най-голям обем усвоени европейски средства спрямо населението. Към 30 юни 2017 г. изплатените средства по оперативните програми в областта достигат 271 млн. лв., или 2395 лв./човек от населението при 1344 лв./човек за страната. В рамките на областта най-много евросредства е усвоила община Габрово (3385 лв./човек), а най-малко – община Дряново (569 лв./човек), което също е повече от усвоеното от множество български общини.

Администрация

Област Габрово е на първо място в страната с най-висока прозрачност на органите на местното самоуправление, получавайки рейтинг от 69,6% при 59,0% за страната. В рамките на областта най-висок рейтинг за 2017 г. отново имат общините Габрово и Севлиево.

Инфраструктура

Гъстотата на пътната мрежа в област Габрово е по-висока от средната за страната. Делът на първокласните пътища в област Габрово обаче е по-нисък – 17,1% при 18,6% за страната.
През 2016 г. качеството на пътната настилка намалява и делът на пътищата в добро състояние остава значително под средния за страната – 34,1% при 41,5% за страната. Все още сравнително нисък е делът на домакинствата с достъп до Интернет.
Област Габрово - индикатори на икономическо развитие.
Област Габрово – индикатори на икономическо развитие. Източник: Регионални профили: показатели за развитие”, Институт за пазарна икономика (ИПИ)

Демографска криза

За втора поредна година Габрово е областта с най-неблагоприятен коефициент на възрастова зависимост като отношение на населението на 65 и повече години към това до 14 години, който достига 245,5% при 147,1% за страната. Бързото застаряване на населението в областта е обусловено от ниската раждаемост и изселването. През 2016 г. коефициентът на естествен прираст продължава да намалява и достига –12,7‰, което е повече от два пъти по-ниско от средната стойност за страната (–6,0‰).

Образование

Средният успех от матурите по български език и литература през 2017 г. на зрелостниците от област Габрово се задържа малко под средния за страната.

Здравеопазване

Много добро е сравнителното състояние на здравеопазването в област Габрово. Броят на здравноосигурените лица се повишава и през 2016 г. и областта продължава да е на челните места в страната по най-висок дял на здравно осигуряване на населението, което вероятно отразява и бързото застаряване и факта, че пенсионерите са здравноосигурени от държавата. Броят на болничните легла в МБАЛ намалява през 2016 г. и остава малко под средния за страната.

Сигурност и правосъдие

Сравнително висока е степента на разкриваемост на престъпленията (62% при 48% за страната) през 2016 г. в област Габрово. Престъпността нараства и изпреварва средното за страната ниво.

Околна среда

Висок е делът на населението с достъп до канализация – 85,1% при 75,5% за страната. Свързаността с пречиствателни станции за отпадъчни води също е значителна – 74,4% при 62,3% за страната през 2015 г. Над 10 пъти по-ниско от средното за страната е замърсяването на въздуха с въглероден диоксид в област Габрово.

Култура

Габрово отново е областта с най-много посещения на музеите спрямо населението – 3395 на 1000 души от населението при 734 на 1000 души за страната.


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Икономика

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.