Бизнес портал за Габрово biz.gabrovo.net

ИПИ: Габрово е сред най-силно индустриалните области у нас преди пандемията

Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:

Габрово е сред най-силно индустриалните области в страната – като дял на индустрията в добавената стойност, заедно с областите Стара Загора, Враца и София. Данните са от изследването „Регионални профили: показатели за развитие“ на Института за пазарна икономика, което беше представено преди броени дни. Тази година изданието разкрива социално-икономическото състояние на областите в България в навечерието на пандемията, уточняват от ИПИ.

Област Габрово има традиционен промишлен профил. Въпреки по-малкия си мащаб, областта стои добре и по отношение на преките чуждестранни инвестиции.

Ръстът на икономиката и доходите обяснява сравнително ниското ниво на бедност в област Габрово. Икономическата активност в областта се засилва и е по-висока от средната за страната, а ръстът е съпроводен от нарастване и на заетостта. В съответствие с икономическия профил на областта сравнително голяма част от работната сила е със средно образование. Областта е сред първенците в усвояването на европейски средства (изпреварвана единствено от столицата).

Вижте и детайлната информация на Института за пазарна икономика по отношение на икономическото развитие на област Габрово:

Доходи и условия на живот

През 2018 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Габрово нараства със средния за страната ръст и се доближава до средните нива – 13,5 хил. лв./човек при 15,6 хил. лв./човек в страната. Заплатите нарастват и също са със стойности, близки до средните – 11,8 хил. лв. бруто годишно в областта при 13,8 хил. лв. в страната. Доходите пък остават по-високи и нарастват отново и през 2019 г., достигайки 7406 лв./лице от домакинството (при 6013 лв. в страната). Ръстът на икономиката и доходите обяснява сравнително ниското ниво на бедност в областта и през 2019 г. Делът на населението, живеещо с материални лишения, е 14,1% (при 19,9% в страната), а делът на населението, живеещо под линията на бедност за страната, достига 17,8% (при 22,6% в страната), въпреки че и при двата показателя има влошаване през последните две години.

Пазар на труда

Икономическата активност в област Габрово нараства отново през 2019 г. след тригодишен спад и е по-висока от средната, макар и с малко. Ръстът е съпроводен от нарастване и на заетостта, като коефициентът се изравнява със средния за страната – 70,1% през 2019 г. Безработицата се задържа на 4,5% (при 4,2% в страната).

Инвестиции

Инвестиционната активност нарежда Габрово сред водещите области в страната. Относителният брой на предприятията в областта продължава да се повишава. Вътрешните и външните инвестиции също бележат ръст през 2018 г. и почти достигат средните нива в страната. Обемът на произведената продукция в областта расте по-бързо от средния за страната и през 2018 г. достига 23,0 хил. лв./човек (при 25,9 хил. лв./човек в страната). Област Габрово е сред първенците в усвояването на европейски средства (изпреварвана единствено от столицата). Към 15 юни 2020 г. изплатените суми по оперативните програми достигат 3290 лв./човек (при 1976 лв./човек в страната). В рамките на областта най-много са средствата в Габрово, но всички общини са усвоили над 1500 лв./човек.

Данъци и такси

Въпреки че Габрово е сред сравнително силно развитите икономически области, нивото на местните данъци е ниско и през 2020 г. Особено голяма е разликата в ставката за търговия на дребно. Усредненото й ниво в общините от област Габрово е 8,88 лв./кв.м при 12,93 лв./кв.м в страната. Нивото на ставките за прехвърляне на собственост и за таксиметров превоз също е по-ниско в областта в сравнение с това в страната. Малко по-високи пък са местните данъци върху недвижимите нежилищни имоти на юридическите лица и върху превозните средства.

С пълния текст на анализа за област Габрово може да се запознаете в сайта на „Регионални профили: показатели за развитие“ на Института за пазарна икономика ТУК.

Още информация за икономиката на Габрово четете в бизнес портала biz.gabrovo.net

ОЩЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО „РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ“

ИПИ: Застаряването продължава. Повече хора напускат област Габрово, по-малко се заселват

ИПИ: Габрово сред областите с най-добро здравеопазване у нас


Ако Ви е харесала статията, споделете в социалните мрежи:
Categories Икономика

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Медийната група на Габрово Daily включва новинарския сайт www.gabrovodaily.info, портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com, Онлайн музей на Габрово www.gabrovodaily.info. Националните ни медии са сайтът за благотворителност и доброволчество "Добрите българи" www.dobrite.bg и националния исторически сайт "Сторник" www.stornik.org. Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.