НСИ: всички статии от раздела

НСИ: Продължава застаряването на населението в област Габрово и през 2018 г.

 Област Габрово е на второ място след области като Видин и Смолян по най-лоши демографски показатели. В област Габрово е най-голям и броят на населените места без население. Това сочат данните на Национален статистически институт …

През 2017 г. населението намалява най-много в областните градове Шумен и Габрово

 Населението на Габрово е намаляло с 941 души през 2017 г. Така Габрово се нарежда на второ място по намаляване на населението в областен град през 2017 г. след Шумен, чието население е с 1130 …
Топ 3 на мъжки имена в област Габрово през 2017 г. Източник: НСИ

Най-много мъже в област Габрово през 2017 г. носят името Иван

 Иван е най-разпространеното мъжко име в област Габрово през 2017 г., сочи Националният статистически институт. Христо и Николай заемат следващите две места по популярност на мъжки лични имена. Мария е най-разпространеното женско име в област …
Относителен дял на населението на 65 и повече навършени години към 31.12.2016 г. по области. Източник: НСИ

НСИ: Продължава застаряването на населението в област Габрово и през 2016 г.

 Продължава процесът на застаряване на населението, съобщи Националният статистически институт по отношение на демографската ситуация в страната през 2016 година. Делът на лицата на 65 и повече години в област Габрово – сред най-високите в …
Площи, заети с винени сортове лози в област Габрово

НСИ: 73,4 хектара в област Габрово с винени сортове лози. Без предприятия за производство на вино от грозде

 73,4 хектара са площите с винени сортове лози в област Габрово по данни от 2015 г. на Изпълнителната агенция по лозата и виното. В областта няма предприятия за производство на вино от грозде. В България …
Имена в България през 2016 година. Данни на НСИ

Иван и Мария са най-популярните имена в област Габрово, вижте и „подгласниците“ им

 Иван, Христо и Николай са най-популярните мъжки имена в област Габрово. Най-популярните женски имена в областта са Мария, Иванка, Пенка. Това сочат сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на 2016 г. В национален …
“Население и демографски процеси през 2014 година” - НСИ за Габрово

Прогноза на НСИ: Населението на област Габрово през 2070 г. ще бъде 44 553 души

 Продължава процесът на остаряване на населението в България, отчете Националният статистически институт в годишното си проучване “Население и демографски процеси през 2014 година”. Ето и обобщените данни за област Габрово: Към 31 декември 2014 г. град …