демографска криза: всички статии от раздела

НСИ: Продължава застаряването на населението в област Габрово и през 2018 г.

 Област Габрово е на второ място след области като Видин и Смолян по най-лоши демографски показатели. В област Габрово е най-голям и броят на населените места без население. Това сочат данните на Национален статистически институт …
© Община Габрово

ИПИ: София и Габрово са областите с най-добри икономически показатели

 Област София (град) и област Габрово са с най-добри икономически показатели, сочи седмото издание „Регионални профили: показатели за развитие“ на Института за пазарна икономика. Изданието беше представено в края на 2018 г. Социалното развитие в …

През 2017 г. населението намалява най-много в областните градове Шумен и Габрово

 Населението на Габрово е намаляло с 941 души през 2017 г. Така Габрово се нарежда на второ място по намаляване на населението в областен град през 2017 г. след Шумен, чието население е с 1130 …
Относителен дял на населението на 65 и повече навършени години към 31.12.2016 г. по области. Източник: НСИ

НСИ: Продължава застаряването на населението в област Габрово и през 2016 г.

 Продължава процесът на застаряване на населението, съобщи Националният статистически институт по отношение на демографската ситуация в страната през 2016 година. Делът на лицата на 65 и повече години в област Габрово – сред най-високите в …

„Капитал“: Какво да се прави преди всички да си отидат от Габрово

 Населението на Габрово намалява, а Българският Манчестър от миналото днес е загубил доста от индустриалната си слава. Какъв е пътят на Габрово и какви спешни мерки трябва да се предприемат са сред темите на статията …

Габрово няма мащаб да бъде естествен икономически център, но може да бъде успешен център на високи технологии

 „Всички сме наясно, че основното предизвикателство, пред което сме изправени, е липсата на хора – от една страна в демографско отношение, а от друга в професионално. Трябва да работим за това да задържаме младите хора …

Област Габрово с най-много обезлюдени села в страната, на второ място е Велико Търново

 Най-много села без население или с жители под 10 души има в област Габрово, показва справка на БТА в Националния регистър на населените места на НСИ за броя на жителите по селища към 31 декември …