бюджет 2019: всички статии от раздела

Проектобюджет на Община Габрово 2019 - Градска среда. Източник: Община Габрово

Проектобюджет на Габрово 2019: Какво ще се строи и реконструира през годината?

 Около 100 граждани се включиха в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Габрово за 2019 г. Той ще бъде предложен за одобрение на Общински съвет Габрово, който ще заседава на 31 януари, уточняват …