Компостери за габровските села

48 габровски села получиха компостери за разграждане на биоотпадъци

Компостери за габровските села48 габровски села получиха компостери, а до края на другата седмица ще бъдат доставени и в другите населени места в Габровско. Още тази есен съоръженията могат да влязат в употреба и да бъдат заредени с падналата шума, изсъхнали растения, отпадъците от приготвянето на зимнина и други растителни отпадъци.

Компостерите се съхраняват в кмeтствата или други административни сгради в населените места, а кметовете и кметските наместници отговарят за тяхното разпределение сред домакинствата. Съдовете са изработени от пластмаса и имат удобна сглобяема конструкция, която позволява зареждане чрез капак, а готовият компост се изважда през вратички в долната част на съда. Към всеки компостер е предвидена специална книжка – наръчник на градинаря, в която е поместена подробна информация за предимствата на компостирането, полезните свойства на този вид висококачествен тор и рецепта неговото за произвоство.

Компостерите се предоставят безвъзмездно и са за лична употреба, като в тях се поставят единствено годни за компостиране отпадъци, а полученият компост жителите могат да използват в градините си. Той осигурява бързо и качествено разграждане на биоотпадъците до превръщането им в качествен тор. „Черното злато“ на почвата, както наричат компоста, е богата на полезни вещества субстанция, която значително повишава почвеното плодородие, намалява разпространението на плевелите, подобрава структурата на почвата и възпрепятства появата на болести по растенията.

Осигуряването на съдове за домашно компостиране е свързано с внедряването на новата система за разделно събиране на отпадъците в регион Габрово – проект, реализиран по Оперативна програма „Околна среда“. От началото на 2015 година жителите на община Габрово ще преминат към двукомпонентно разделно събиране на отпадъците. Системата се реализира за първи път в България и включва разделяне на отпадъците в два съда. На територията на града ще бъдат разположени – контейнер за рециклируеми отпадъци и контейнер за био отпадъци. В първия съд ще попадат всички отпадъци, които биха могли да се преработят повторно. Това са опаковките, хартията, пластмасата, метала и стъклото. Във втория контейнер, който задължително ще бъде в кафяв цвят и със специални филтри срещу миризми, ще се изхвърлят биоразградимите отпадъци – обелки от плодове и зеленчуци, трева, клонки, шума и други отпадъци с биологичен произход. За разлика от градската част, по селата и в крайните квартали, кафявият контейнер ще бъде заменен от компостерите.

Освен съдовете за компостиране, закупени от Община Габрово чрез средства от натрупаните отчисления от такса „Битови отпадъци“, съвсем скоро ще бъдат доставени и нови контейнери, както и специализираните кафяви кофи за биоразградим отпадък.  Върху всички съдове за разделно събиране на битовите отпадъци ще бъдат поставени стикери, които да информират габровци какви отпадъци може да попадат в различните контейнери. В централната част на града ще бъде организирано пилотно въвеждане на системата в определен квартал, чийто жители ще бъдат обучени и първи ще приложат новия начин за разделно събиране на отпадъците.

Съвсем скоро по габровските улици, градинки и площади ще се появят двамата герои Смет.Ка и Чистача, които ще съветват, критикуват, забавляват и информират защо, къде и как трябва да изхвърляме отпадъците си.

Categories Общество
Gabrovo Daily

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Габрово Daily е част от най-голямата онлайн медийна група в Габрово, която включва портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com. От 2018 г. стартира и собствен онлайн телевизионен канал - Gabrovo.net TV. В края на 2018 г. Габрово Daily и общността "Бъдещност за Габрово" учредиха отличията "Габровец на годината". Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг, обявен за една от 10-те най-изявени млади личности на България за 2019 г. от Международната младежка камара. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.