Община Габрово планира два центъра за възрастни и хора с увреждания

Бивш Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“ © Община Габрово

Бивш Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“ © Община Габрово

Община Габрово планира да изгради два центъра за социални услуги от резидентен тип за възрастни и хора с увреждания. Проектното предложение е на стойност 1 095 000 лв., съобщават от администрацията.

Предвижда се центровете да бъдат разположени в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. „Велчевци“. За целта ще бъдат ремонтирани и обзаведени четири етажа от неизползваем корпус. Планирано е облагородяване на дворното пространство и доставка на специализирано оборудване.

Предвидено е да бъдат създадени център за лица с различни форми на деменция и център за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Грижата ще се предоставя 24 часа на общо 30 души, които сега се намират в специализирани или социални институции, както и такива от общността или включени в списъци на чакащи да получат социална услуга.