Строят 540-метров тунел при обходния път на Габрово

Източник: eae.bg

Източник: eae.bg

Започва строителството на нов пътен тунел, част от третия етап от изграждането на Обхода на град Габрово, съобщава строителната фирма изпълнител „Евро Алианс Тунели“. Дължината на тунела ще е 540 м и трябва да бъде завършен в рамките на 250 работни дни. Съоръжението е ситуирано от км 12+420 до км 12+960 на път III-5004 в района на габровския квартал „Чехлевци“.

Тунелът ще се състои от една тръба със сечение около 80 м², две ленти за движение по 3,75 м., две водещи ивици по 0,5 м. и тротоари по 0,75 м.
Съоръжението ще се изпълни по нов австрийски тунелен метод, като съгласно геоложкия доклад се очаква строителството му в по–голямата си част да бъде извършено посредством взривни работи, уточняват от фирмата.

На фирмения сайт „Евро Алианс Тунели“ посочват, че са изградили над 120 км тунели не само на територията на България, но и в редица европейски държави. По думите му дългогодишната специализация и внедрените световни практики в областта, които екипът следва са гаранция за индивидуален инженерен подход във всеки отделен проект. „Уверени сме, че дейностите по проектирането и укрепването, включително изграждането на вторичната облицовка на тунела при Обхода на град Габрово, ще бъдат завършени в договорения срок от 250 работни дни. За целта е планирана паралелна работа от двете страни на съоръжението“, посочва изпълнителният директор на дружеството Крум Трашлиев.

Лиляна Павлова в Габрово: Обходният път напредва, търси се финансиране за тунела под Шипка

Обходният път на град Габрово е част от трансевропейски транспортен коридор №ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа). Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Изпълнител на обекта е консорциум ПСВТ, с участието на „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД, както  и „Евро Алианс Тунели“ като подизпълнител в дейностите по изграждането на тунелния участък.