Таня Христова се среща с гражданите на Габрово по темата общински жилища

Община ГабровоКметът на Габрово Таня Христова ще се срещне с граждани в Ритуалната зала на Община Габрово на 8 март 2018 г. от 17.30 часа.

Темата е процедурата за преотреждане на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, от учебно заведение за социални дейности. Ще се разискват и условията на Община Габрово за настаняване в общински жилища.

Поводът за срещата са твърденията в социалните мрежи за целенасочено заселване на роми в Габрово, както и опасенията каква ще е съдбата на бившия Дом за деца. На срещата са поканени живущите в съседство с бившия Дом за деца от блок „Академик“ на ул. „Мирни дни“ №№3, 5, 7, 9, 11, 13, както и всички заинтересовани лица.

Таня Христова: Няма целенасочено заселване на роми в община Габрово

Вчера Таня Христова излезе и с официално изявление: „Нямам и никога не съм имала намерения за целенасочено заселване на роми в община Габрово! Всички подобни твърдения и фалшиви новини, разпространявани в социалните мрежи и интернет пространството, са лъжа и манипулация, въвеждат в заблуда и създават предпоставки за тревога и безпокойство в града.“

В изявлението си Таня Христова уточни, че промените, които Община Габрово планира за сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа, нямат нищо общо със заселване на роми в Габрово.

Пълното изявление на Таня Христова четете тук

Какво гласи новата наредба за общинските и социалните жилища в Габрово?

От 1 март 2018 г. е в сила нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища, приета с Решение No 207 от 09.11.2017 г. на Общински съвет – Габрово.

От наредбата става ясно, че право да кандидатстват за общинско жилище имат лица, които имат адресна регистрация в населено място на територията на община Габрово, по постоянен или настоящ адрес през последните 10 години без прекъсване. Кандидатите за общинско жилище също така трябва да са без просрочени публични задължения към бюджета на държавата и да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Кои лица имат право на общинско и социално жилище, четете тук