Община Габрово кандидатства за ремонт на язовир „Синкевица“

Язовир "Синкевица" в Габрово © Wikimapia

Язовир „Синкевица“ в Габрово © Wikimapia

Община Габрово кандидатства за рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него на стойност 350 611,66 лв., съобщават от администрацията.

Проектът предвижда да се направи нова облицовка на водния откос и заскалявка на сухия откос, неизправните части на водовземната кула ще се ремонтират, спирателният кран на основния изпускател ще бъде подменен. Планирано е да се почистят наносите в тръбата на основния изпускател и на преливника със съоръженията към него, както и изграждане на контролно-измервателна система. За короната на стената е заложено ново осветление и монтиране на предпазна бариера, забраняваща достъпа на моторни превозни средства.

Язовир „Синкевица“ е разположен в близост до кв. „Славовци“ на площ от 114 065 кв. м. Построен е през 1963 г. за промишлено водоснабдяване на предприятия в Габрово и за ретензия (задържане) на водните обеми по поречието на р. Синкевица. Язовирната стена е земно-насипен тип с каменна заскалявка на водния откос. Височината й е 12 метра. Завиреният обем на язовира е 500 000 куб. м.