Ремонтират сградата на Домашния социален патронаж в Габрово

 

Домашен социален патронаж © Община Габрово

Домашен социален патронаж © Община Габрово

Материалната база на Домашния социален патронаж в Габрово ще бъде обновена, след като Община Габрово и фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика подписаха договор за сътрудничество. Безвъзмездната субсидия от фонда е в размер на 19 407,10 лв., а собственото финансово участие е 2 156,34 лв. Срокът за изпълнение на дейностите е до 1 ноември 2016 г., съобщава Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в Община Габрово.

Строително-ремонтните работи включват подмяна на врати и прозорци, демонтаж на дървена ламперия, шпакловане, изкърпване и боядисване на стени и тавани, проектиране, доставка и монтаж на мълниезащитен приемник с изпреварващо действие за целия комплекс.

Домашният социален патронаж се помещава в едноетажно крило на бившето обединено детско заведение на ул. „Ивайло“ № 13 в кв. „Христо Ботев“. Там се извършва разливане на приготвена от външен изпълнител храна за възрастни хора в неравностойно социално положение.

След пребазирането на услугата в настоящата сграда през месец декември 2005 г., в помещенията са извършвани частични ремонти по изкърпване, шпакловане, боядисване и подмяна на дограма.

Патронажът е в структурата на звено „Заведения за социални услуги“ – Габрово с капацитет от 200 потребители, но към момента ползвателите са повече. От услугата се възползват както жители на града, така и хора от селата.

Предстои избор на изпълнител на предвидените ремонтни дейности по реда на Закона за обществените поръчки чрез процедура по събиране на оферти с обява.