Пръскат срещу плевели жп линията между Габрово и Царева ливада

ЖП гара Габрово

ЖП гара Габрово © Габрово Daily

Железопътната линия между Габрово и Царева ливада ще се третира с хербицид срещу плевели, съобщават от Община Габрово. Дейността ще се извърши от „Управление движението на влакове и гаровата дейност“ (УДВГД) към ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“.

Съобщението е във връзка с изпълнението на Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

График за дейностите по обезтревяването на гарите Царева ливада и Габрово

Габрово срок
1 май 02-16
2 юни 03-07
3 юли 03-07
4 август 08-12

 

Царева ливада срок
1 май 02-16
2 юни 03-07
3 юли 03-07
4 август 08-12

Дейността ще се извършва от 8:00 часа до 17:00 часа, с продукт за растителна защита „НАСА 360 СЛ“, представляващ глифозат под формата на разтворим концентрат, с карантинен срок 30 (тридесет дни), доза 400/1200 мл на дка.

Третирането се извършва срещу унищожаване на плевели изцяло – както на надземните части, така и на кореновата система на земята, върху която са разположени елементи на железопътната инфраструктура (коловози, перони, гърловини и т.н.). Железопътната линия ще се третира на разстояние шест метра от главната релса от двете страни.

Лица за контакти:

инж. Стоян Стоянов, инж. механик в РП Енергосекция София, тел: 0896 188 139 и

инж. Валентин Кънчев, Началник РЦ Горна Оряховица, тел: 0887 299 770.

инж. Димитър Маринов Велев, тел:0889 807 810.