Проект предвижда увеличение на данъците върху имоти и автомобили в Габрово от 1 януари 2020 г.

Община Габрово публикува на 4 ноември 2019 г. в сайта си Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ.

Според проекта се увеличават размерът на данъка върху недвижимите имоти, на данъка върху дарение на имущество между лица, които не са братя и сестри и техните деца, данъкът при възмездно придобиване на имущество, екологичният компонент в данъка върху леки и товарни автомобили.

Габрово Daily обобщава какви конкретни промени в размера на данъците се предлагат, какви са мотивите и какви приходи очаква общината от увеличените местни данъци:

Какви конкретни промени се предлагат в наредбата за местните данъци в Габрово?

Размерът на данъка върху недвижимите имоти да нарасне от 1,5 на 2,3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот към 1 януари на годината, за която се дължи.

При дарение на имущество данъкът да се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на 4,5 на сто (вместо 3.5 на сто към момента) при дарение между лица, които не са братя и сестри и техните деца.

При възмездно придобиване на имущество данъкът да е в размер на 3,0 на сто (вместо 2.0 на сто към момента) върху оценката на прехвърляното имущество.

Предлага се да се увеличи екологичният компонент в данъка на автомобилите. Този компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила:

– без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2 – от 1,10 на 1,30.

– „Евро 3“  – от 1,00 на 1,10;

– „Евро 4“ – от 0,80 на 0,90;

„Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ остават без промени.

Какви са мотивите за увеличаване на местните данъци върху имоти и за автомобили?

Сред мотивите за приемането на увеличаването на данъка върху недвижимите имоти от Община Габрово посочват: „Основен приходоизточник в бюджета на общината, е данък върху недвижим имот… Основна част от инвестициите направени до настоящия момент в общината са от външно финансиране, но за следващите отчетни периоди това финансиране ще бъде ограничено и недостатъчно, за постигане на подобни мащабни инвестиции. Изискванията от граждани и фирми, относно местни инфраструктурни и други проблеми в града и една голяма част от нужди по селата, се увеличава в пъти повече от това, което общината може да си позволи с досега определените собствени приходи… В еднакви по категория градове, данък недвижим имот сега е с по-високи ставки от действащите в нашата община. Дори и с предложеното увеличение Община Габрово ще остане с данъчни ставки по-ниски от много по-малки градове.“

В мотивите за увеличаване на екологичния компонент в данъка върху автомобилите от Община Габрово посочват: „Друг основен приходоизточник в бюджета на общината е данък върху превозно средство. С изменение в Закона за местни данъци и такси ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г. изцяло се промени концепцията за определяне на данъка, по формула включваща два компонента: имуществен и екологичен… Към настоящия момент в общината, екологичния компонент е със най-ниски стойности, което считаме, че не отговаря в достатъчна степен на изцяло новата концепция за определяне на данъка. Имайки предвид мотивите на законодателя за въвеждане на екологичния компонент и за постигане на по-голям екологичен ефект, размера на коефициентите за екологична категория следва да бъдат променяни поетапно във времето. Промяната, която предлагаме ще засегне най-вече тези автомобили, които са без екологична категория, с Евро 1 и Евро 2.“

С увеличаването на данъците Община Габрово очаква приходи от 1,8 млн. лв.

От Община Габрово очакват след приемането на проекта за увеличаване на местните данъци да се увеличат и постъпленията от собствени приходи в размер на около 1 800 000 лв. Според местната администрация така тя ще работи активно за подобряване на инфраструктурата на територията на общината; изпълнение на социалната, културната и образователната политика; финансово подпомагана на обществения транспорт; съфинансиране на проекти по различни програми.

Писмени предложения и възражения се внасят до 4 декември 2019 г.

Писмени предложения и възражения от заинтересованите лица и организации могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail m.iozova@gabrovo.bg в срок до 17:00 часа на 4.12.2019 година.

Може да се запознаете с публикувания проект за промени и мотивите за приемането им тук, действащата наредба може да прочетете тук.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА

Мария Йозова: Такса битови отпадъци не се увеличава, данъкът за жилища – от 2 до 20 лв. повече на година

Categories Общество
Gabrovo Daily

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Габрово Daily е част от най-голямата онлайн медийна група в Габрово, която включва портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com. От 2018 г. стартира и собствен онлайн телевизионен канал - Gabrovo.net TV. В края на 2018 г. Габрово Daily и общността "Бъдещност за Габрово" учредиха отличията "Габровец на годината". Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг, обявен за една от 10-те най-изявени млади личности на България за 2019 г. от Международната младежка камара. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.