200 000 лв. спечели Община Габрово за подобряване на социалните услуги за деца

© Община Габрово

200 000 лв. безвъзмездна финансова помощ получава Община Габрово за подобряване на социалната инфраструктура за деца. Собственият принос е 99 920 лв. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съобщават от Община Габрово.

Предвиден е ремонт и обзавеждане на помещения в неизползваем етаж на бившето детско заведение на ул. „Ивайло“ № 13 в кв. „Христо Ботев“. Там към момента се предоставят социални услуги за деца и възрастни, а след обновяването там ще се премести и Центърът за обществена подкрепа, който сега работи в зала „Възраждане“.

Ще бъде закупено и специализирано оборудване за работа с деца с увреждания, както и изграждането на сензорна градина за деца със специфични нужди. В бъдеще се предвижда „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ да обедини центъра за деца от аутистичния спектър „Келер“ на ул. „Ивайло“ № 13 с дневните центрове на бул. „Трети март“ и в кв. „Велчевци“.

Коментари