Днес обсъждат проекта за Бюджет на Община Габрово за 2018 г.

Община ГабровоПроектът за Бюджет за 2018 г. на община Габрово ще бъде публично обсъден на 11.01.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово. Поканата е отправена към жителите на община Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица.

Материалите по проекта на бюджета на община Габрово за 2018 г. ще бъдат на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител и публикувани в официалния сайт на Община Габрово тук.

Коментари