Община Габрово предлага промяна в правилата за отпускане на помощ за новородено

Община Габрово обяви проект за промяна на Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на общината.

Според местната администрация в досегашните правила има слабости, които са причина за отказ на родители от подпомагане с еднократна финансова помощ при раждане/осиновяване на дете. Основната причина, посочена в мотивите на общината, е най-вече по отношение на адресните регистрации на родителите. И през трите календарни години – 2018 г., 2019 г. и 2020 г., при около 45-50% от всички неподкрепени семейства причината за отказ е непокриване изискванията на чл. 7, ал. 1 от правилата – липсата на настоящ адрес на единия или на двамата родители към дата на раждане на детето. По наблюдения на комисията, която ежемесечно разглежда постъпилите заявления, честа практика е родителите да променят най-вече настоящия си адрес след раждане на детето, което противоречи на разпоредбите на правилата. По мнение от служителите в отдел ГРАО при Община Габрово и наблюдения от пряката им работа, гражданите много често бъркат постоянен и настоящ адрес, при смяна на настоящия си адрес забравят своевременно да го променят официално. Също така, при записване във висше учебно заведение съответно се променя настоящият адрес, който след дипломирането си гражданите пропускат да променят съобразно актуалното си местоживеене.

За да се обхване по-голям брой родители/осиновители на новородени деца, живущи на територията на община Габрово, от администрацията предлагат изискването за наличие на настоящ адрес на двамата родители и на постоянен адрес на единия родител през последните 3 години от „към момента на раждане/осиновяване на детето/децата“ да се промени „към датата на подаване на заявлението-декларация“.

С мотивите и проекта на общия административен акт може да се запознаете тук.  Действащите към момента правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово може да прочетете  тук.

До 13 август 2020 г. заинтересовани лица и организации могат да изпращат писмени предложения, становища и мнения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: satrudnik-zamkmet.sir@gabrovo.bg.

Categories Общество
Gabrovo Daily

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Габрово Daily е част от най-голямата онлайн медийна група в Габрово, която включва портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com. От 2018 г. стартира и собствен онлайн телевизионен канал - Gabrovo.net TV. В края на 2018 г. Габрово Daily и общността "Бъдещност за Габрово" учредиха отличията "Габровец на годината". Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг, обявен за една от 10-те най-изявени млади личности на България за 2019 г. от Международната младежка камара. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.