Още ден плащаме местни данъци и такси без лихва

Община ГабровоНа 31 октомври 2018 г. /сряда/ изтича срокът за плащане на данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци за 2018 г. без лихва, напомнят от Община Габрово.

От 1 ноември започва начисляване на лихва за просрочие. Плащането на дължимите данъци и такси може да се извърши в брой на касите на дирекция „Местни данъци и такси“, чрез ПОС терминал, чрез сайта на Община Габрово и по банкова сметка.

За допълнителна информация може да се обадите на телефон 066/804-775 и 066/860-407 Дирекция „Местни данъци и такси“.