Петдесетница е – рожден ден на Христовата църква

Петдесетница. Източник: bg-patriarshia.bg

Днес православната църква празнува Петдесетница – чества се на петдесетия ден от Възкресение Христово. Празникът се смята за рождения ден на Христовата Църква.

Според новозаветния библейски разказ на петдесетия ден от Господното възкресение Светият Дух слязъл над апостолите във вид на огнени езици и те започнали да говорят на други езици.

Ето как описва това събитие св. евангелист Лука в книга Деяния апостолски: „Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят. А в Йерусалим се намираха иудеи, човеци набожни, от всеки народ под небето. Когато стана тоя шум, събра се много народ и се слиса, защото всеки ги слушаше да приказват на неговия говор… Всички бяха смаяни и в недоумение думаха един другиму: какво ли ще е това? А други се присмиваха и думаха: със сладко вино са се напили“ (Деян. 2:1-6, 12-13). Тогава св. ап. Петър обяснил, че това чудо е изпълнение на едно от древните пророчества (Иоил. 2:28). След това ап. Петър говорил за Иисуса Христа, Когото юдеите разпнали на Кръст, но Бог Го възкресил. След възнесението Си Той изпратил обещанието на Св. Дух на ден Петдесетница. В резултат на апостолската проповед в този ден се кръстили и присъединили към Църквата около три хиляди души.

Понеделник след Петдесетница е празникът на Светия Дух.