Окончателно: Тунел под Шипка ще има!

Обходен път на ГабровоБългарското правителство потвърди, че Фаза II от проекта „Обход на гр. Габрово” ще се изпълни, съобщи Община Габрово, като цитира информация от Министерски съвет. Фаза ІІ включва тунел под връх Шипка с индикативни стойности в размер до 520 млн. лв., при наличие на свободен финансов ресурс в рамките на бюджета на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, и/или със средства от държавния бюджет на България при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси.

Фаза ІІ е предвидена за изпълнение през периода 2016-2020 г. и включва строителство на участък с дължина 10,87 км и 3,22 км тунел под връх Шипка.

Фаза I, която е в процес на изпълнение, включва строителството на участък с дължина 23,25 км и етапна връзка на обхода със съществуващия първокласен път между Велико Търново и Габрово, както и изготвяне на разширен идеен проект за тунела под връх Шипка. Средствата за реализиране на проекта са осигурени чрез подписан на 14.05.2013 г. договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Агенция „Пътна инфраструктура” на стойност 98 562 050,88 лв.

Строителните дейности по тази фаза са стартирали. Етап I е по същество завършен, като на 03.12.2013 г. е подписан Акт 15. В ход е строителството на етап II. Изграждането на етапи III и IV и етапната връзка ще стартира в най-скоро време след приключване на отчуждителните процедури на засегнатите имоти.

Обходният път на Габрово е част от Трансевропейски коридор IX Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на страната и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг.

Изображение: Община Габрово