Газифицират СУ „Отец Паисий“ в Габрово. Общински съвет актуализира бюджета за 2017 г.

Община Габрово

Общински съвет Габрово прие актуализация на бюджета на Община Габрово за 2017 г. и на инвестиционната програма към настоящия момент с 26 гласа „за“ и двама „въздържали се“, съобщават от Община Габрово.

Със средства от националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“ ще бъде газифицирано СУ „Отец Паисий“. Средствата идват след сливането на СУ „Отец Паисий“ и Професионалната гимназия по строителство.

По предложение на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ от средствата за текуща издръжка ще бъдат осигурени два преносими компютъра и снегорин за нуждите на училището.

След сключени договори е намалена първоначалната стойност на газификацията на СУ „Райчо Каролев“.

В ЕМО „Етър“ ще бъде подобрено информационното обслужване на туристите с реорганизация на двете каси за вход към музея.

Извършена е промяна на източника на финансиране на някои обекти от инвестиционната програма за 2017 г.

От фонд „Резервен“ще бъде направено дофинансиране в размер на 1 050 лв. на услугата „Социален асистент“. То ще се използва за закупуването на 10 абонаментни карти за градски транспорт на назначените социални асистенти.