Община Габрово ще изземва общинските жилища от неизрядни наематели и самонастанили се

Община ГабровоОбщина Габрово ще изземва общинските жилища, чиито наематели не са си плащали наема за повече от 3 месеца, съобщават от местната администрация.

От Общината вече са започнали да уведомяват всички неизрядни наематели на общински жилища за сроковете, в които доброволно трябва да освободят имотите. Те ще бъдат уведомени и за насрочените принудителни изземвания на жилищата, при отказ от доброволно освобождаване, които Законът за общинската собственост регламентира.

Принудително изземване ще бъде извършвано и в случаи на самонастаняване на лица в общински имоти.

Общинските сгради, които съгласно действащия устройствен план за града не се запазват, поетапно ще бъдат премахвани.

Коментари