Комитет на регионите

Община Габрово първа у нас подписа Хартата за многостепенно управление в Европа

Комитет на регионитеГаброво е първата община в България, която подписа Хартата за многостепенно управление в Европа. Към инициативата на Комитета на регионите до момента са се присъединили Националното сдружение на общините в Република България и Асоциацията на българските градове и региони.

От 9 май, Деня на Европа, до момента Хартата е подписана от над 80 местни и регионални структури и техни обединения от близо 20 държави от целия ЕС.

Хартата има за цел да затвърди мястото и ролята на местните и регионалните власти в подготовката, прилагането, оценката и евентуалните промени в европейското законодателство. Документът установява общи ценности и принципи, както и конкретни задачи за усъвършенстване на многостепенното управление в Европейския съюз.

Прилагането на Хартата ще помогне за преодоляване на традиционно слаби страни във взаимодействието между местната и централната власт. В нея има текстове, насърчаващи гражданското участие, сътрудничеството, европейското мислене, институционалния капацитет и работата в мрежи на местно ниво.

Въпреки че няма правно обвързваща сила, Хартата ще ангажира подписалите я да прилагат многостепенното управление в мениджмънта на публичните политики, да инициират проекти в партньорство както с публичния, така и с частния сектор, да продължат да развиват териториалното сътрудничество и да модернизират своите администрации.

Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионалните и местните власти в Европейския съюз от всичките 28 държави-членки.

Ръководител на българската делегация на представителите на местната власт в Комитета на регионите през мандат 2012 – 2015 г. е кметът на община Габрово Таня Христова.

Пълният текст на Хартата за многостепенно управление в Европа е достъпен на сайта на Община Габрово.

Categories Общество
Gabrovo Daily

Габрово Daily е независима онлайн медия с новини за Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна в разделите общество, икономика, образование, култура, спорт, история, изкуства и др. Габрово Daily е част от най-голямата онлайн медийна група в Габрово, която включва портала www.gabrovo.net, бизнес портала www.biz.gabrovo.net, Онлайн Енциклопедия Габрово www.gabrovowiki.com. От 2018 г. стартира и собствен онлайн телевизионен канал - Gabrovo.net TV. В края на 2018 г. Габрово Daily и общността "Бъдещност за Габрово" учредиха отличията "Габровец на годината". Медията Габрово Daily е създадена на 17 юни 2014 г. от Момчил Цонев - журналист, писател, културен мениджър, специалист по уеб и дигитален маркетинг, обявен за една от 10-те най-изявени млади личности на България за 2019 г. от Международната младежка камара. За контакти с нас и запитвания за партньорства и реклама: editor@gabrovodaily.info

error: Съдържанието на сайта е защитено от авторско право.